___ 86 Warsztat Posting Lab

Wliczać? – Nie wliczać? Koszty, potrącenia, diety…

Termin: 15 czerwca, 2023, godz. 12:00

Czas trwania: 3h

Miejsce: Kraków & online

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Tematyka

Pracownia oparta na przykładach m.in. z Niemiec, Niderlandów, Francji, Szwecji

  • Zasady ustalania stawek wynagrodzenia pracowników delegowanych w zależności od branży i miejsca wykonywania usług,
  • Stawka netto czy brutto na umowie?
  • Dodatek z tytułu delegowania pracowników vs. dieta (lub jej równowartość),
  • Ustalanie przychodu na potrzeby danin publicznych
  • Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w szczególności za niepełny miesiąc pracy
  • Potrącanie kosztów przejazdu i zakwaterowania (!)
  • Rozliczanie kosztów podróży służbowej na terenie państwa przyjmującego
  • Składniki, które wliczamy do wymaganych stawek wynagrodzenia oraz świadczenia wypłacane poza wynagrodzeniem
  • Kiedy świadczenia dodatkowe stanowią przychód do podstawy wymiaru składki lub podatku
  • Skutki nieprawidłowego obliczenia wynagrodzeń, składek, podatków – Kto odpowiada? Jakie sankcje? W którym państwie?

Program

11:30 Kawa i owoce
12:00 Posting Lab
14:00 Pytania uczestników i dyskusja

Dla kogo?

Pracownia adresowana jest do praktyków decydujących o wysokości i składnikach wynagrodzenia pracowników delegowanych, specjalistów w zakresie kadr i płac w firmach świadczących usługi w innym państwie członkowskim, do urzędników kontrolujących m.in. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne oraz podstawę wymiaru podatku dochodowego, prawników, doradców podatkowych, doradców biznesowych oraz naukowców i popularyzatorów nauki w dziedzinie swobody świadczenia usług w UE.

Zadaj pytanie

Warsztaty Posting Labs są interaktywne. Ich celem jest wymiana doświadczeń praktycznych i dzielenie się wiedzą. Na pytania zadane z wyprzedzeniem prowadzający odpowiedzą w pierwszej kolejności.

 


Pozostałe informacje

86. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w czwartek 15 czerwca w godzinach 12:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Krakowa, ul. Bernardyńska 3. Liczba miejsc ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu  z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.