___ 12 Warsztat Posting Lab

Wpływ zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na delegowanie pracowników

Termin: 13 maja, 2016, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Wpływ zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na delegowanie pracowników

Minimalne wynagrodzenie:
– stawka godzinowa
– zlecenie i działalność gospodarcza na własny rachunek
– ewidencjonowanie czasu pracy
– czy (kiedy) dyrektywa 96/71/WE wyłącza stosowanie polskich przepisów o minimalnym wynagrodzeniu?

Ustawa o pracownikach delegowanych – transgraniczna egzekucja kar i grzywien
Żółta kartka dla Komisji – co dalej z punktową rewizją dyrektywy podstawowej?