___ 19 Warsztat Posting Lab

Tzw. „pozorność” umów oraz „obejście prawa” przy zastosowaniu art. 13 rozporządzenia 883/2004

Termin: 3 marca, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Od pewnego czasu można zaobserwować praktykę ZUS, który w stosunku do podmiotów wysyłających za granicę osoby na podstawie art. 13 rozporządzenia 883 podnosi, że umowy te są „pozorne” i/lub że zmierzają do „obejścia” prawa. Towarzyszą temu żądania dotyczące przedstawienia ewidencji czasu pracy takich osób.
Przeanalizujemy, co na ten temat mówią przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe (w tym Sądu Najwyższego) w tym zakresie – m.in. sytuacje, w których zdaniem sądów nie można mówić o pozorności umów, ani o obchodzeniu przez nie prawa.
Ponadto przedstawimy najnowszą Opinię Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącą praktyk niektórych państw przyjmujących, „pomijających” poświadczenia A1 wydane przez państwa wysyłające. Omówimy argumenty Rzecznika przedstawione w tej sprawie – w tym czy sąd państwa przyjmującego może zignorować zaświadczenie A1 i co powinny zrobić instytucje państwa wysyłającego/przyjmującego w takiej sprawie.