___ 40 Warsztat Posting Lab

Pracownik za granicą

Termin: 26 lipca, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4,5h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


Zapraszamy na Pracownię, na której uporządkujemy Państwa i naszą wiedzę o delegowaniu pracowników wg następującej matrycy:
Prawo polskie – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo państwa przyjmującego – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo unijne – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Na podstawie powtarzających się sygnałów i 39 dotychczas zorganizowanych Pracowni, odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

1. Kiedy zmienia się ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, a kiedy warunki zatrudnienia? Co można zrobić, by do tej zmiany nie doszło?
2. Czy zawsze potrzebna jest A1? Jak o nią wnioskować, jak skrócić jej okres, jak wnioskować o nową?
3. Czym się różni delegowanie pracownika od pracy w dwóch krajach?
4. Czym się różni pracownik delegowany w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych i dyrektywy o pracownikach delegowanych?
5. Czy do zleceniobiorcy (który nie jest pracownikiem) stosujemy dyrektywę o pracownikach delegowanych? – A do samozatrudnionego?
6. Które prawo jest korzystniejsze dla pracownika i kto o tym decyduje? I dlaczego nie może to być pracownik?
7. Jakie będą skutki zastąpienia pracownika delegowanego przez innego pracownika delegowanego na gruncie prawa pracy, a jakie na gruncie ubezpieczeń społecznych?
8. Jak mimo braku obrotów krajowych nie zmieniać systemu ubezpieczeń społecznych?
9. Jak mimo pracy marginalnej nie zmieniać systemu ubezpieczeń społecznych?
10. Jakie są warunki zawarcia porozumienia wyjątkowego w sprawie ustawodawstwa właściwego?

Na te i inne pytania porządkujące wiedzę odpowiedzą nasi eksperci: dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Pracownię dedykujemy w szczególności osobom z mniejszym doświadczeniem w delegowaniu pracowników.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny