___ 42 Warsztat Posting Lab

Z A-jedynką po Europie. Ubezpieczenie społeczne w sytuacji transgranicznej. Jedno prawo, ale które?

Termin: 20 września, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Lublin

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


• Delegacja czy delegowanie? Zastępowanie, podleganie, normalna działalność w kraju. Co zrobić w przypadku niespełnienia jednego lub kilku warunków podlegania polskiemu ustawodawstwu?
• Praca w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Praca marginalna, praca pozorna, niewykonanie pracy. Czy normalna działalność (obroty krajowe) będzie wymagana przy trzynastce? – Relacja z brukselskich prac nad nowelizacją rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
• Wszystko o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Sytuacje nietypowe – np. jak odliczyć równowartość diet w sytuacji uzyskania niższego przychodu z powodu niepełnego miesiąca pracy. Jak traktować brak przychodów w danym miesiącu. Termin uzyskania przychodu.
• Procedura wydawania poświadczenia A1. Wycofanie i zmiana A1.
• Kiedy ubezpieczenie społeczne za granicą? Jak zgłaszać? Jak odzyskać składki odprowadzone w Polsce? – Informacje na podstawie Poradnika ZUS (wersja z sierpnia 2019).
• Zgłoszenie do ubezpieczenia i odprowadzanie składek za granicę w przypadku zastosowania ustawodawstwa obcego.
• Ubezpieczenie cudzoziemców spoza UE w Polsce. Miejsce zamieszkania na podstawie certyfikatu rezydencji podatkowej czy zwykłego oświadczenia.

Zapraszamy praktyków delegowania, menadżerów, specjalistów HR i księgowych, właścicieli firm delegujących, w szczególności z branży opieki i budownictwa, pracowników ZUS, badaczy i naukowców. Wszystkie tematy ilustrowane będą aktualnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, praktyką administracyjną polskich organów rentowego i podatkowego oraz praktycznymi doświadczeniami Członków IMP.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny