___ 44 Warsztat Posting Labs

Pracownicze Plany Kapitałowe a delegowanie pracowników

Termin: 13 grudnia, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Wojewódka

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


Program:

1. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę w Polsce

2. PPK – główne założenia
– ogólne zasady PPK
– umowy zawierane w ramach PPK
– zasilenia w ramach PPK
– polityka inwestycyjna w ramach PPK
– wycofanie środków z PPK

3. PPK – z punktu widzenia pracodawcy
– procedura tworzenia PPK, terminy
– wybór usługodawcy PPK, doświadczenia praktyczne
– obowiązki informacyjne i administracyjne, praktyka
– PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania
– podatki i zwolnienia podatkowe
– specyfika pracowników delegowanych

4. PPK – seria pytań i odpowiedzi
– rozwiązanie przypadków przesłanych przez uczestników Pracowni
– pytania i odpowiedzi, w tym:
• Komu i kiedy najpóźniej pracodawca musi zaoferować PPK? Czy zleceniobiorcom także? A kontrahentom prowadzącym jednoosobową działalność?
• Czy wpłaty pracodawcy do PPK odliczamy od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne?
• Czy wpłaty na PPK stanowią element wynagrodzenia w rozumieniu dyrektywy o pracownikach delegowanych? Czy wliczyć czy odliczyć je od minimalnej stawki płac państwa przyjmującego?
• Jak wybrać dostawcę usług inwestycyjnych (podmiot zarządzający)? Jakie będą opłaty / koszty PPK?
• Czy uczestnik PPK może samodzielnie przenieść się do innej instytucji finansowej, niż instytucja wybrana przez jego pracodawcę?
• Czy zatrudnienie u kilku pracodawców jednocześnie oznacza, że dany pracownik będzie należał do PPK u każdego z nich (i to nawet jeśli PPK będzie prowadzona dla wszystkich pracodawców przez jedną instytucję finansową)?
• Czy w przypadku powyżej – wpłata powitalna i dopłata roczna należy się tyle razy, w ilu firmach dana osoba pracuje?
• Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia będą objęte PPK? A zatrudnieni na podstawie umów o dzieło?
• Jak wygląda proces zgłoszenia nowego pracownika, który miał już PPK u innego pracodawcy?
…i wiele innych.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny