___ 45 Warsztat Posting Labs

Kontrole we Francji – między świadczeniem usług a trwałą działalnością gospodarczą

Termin: 17 stycznia, 2020, godz. 11:00

Czas trwania: 4,5h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: Agnieszka Paszkowski mec. Marta Bledniak

Koszt:


Rejestracja zakończona

Prowadzący


Delegowanie pracowników do Francji to istne pole minowe. Prawo francuskie odbiega od prawa unijnego, a różnice te narażają usługodawców na poważne konsekwencje finansowe i karne. Kontrole we Francji nigdy nie były tak intensywne jak w 2019 roku i tak uciążliwe dla legalnie działających podmiotów. Prawo unijne stoi jednak twardo po stronie usługodawców.

Ekspertki IMP, mec. Marta Bledniak z Tuluzy i Agnieszka Paszkowski z Paryża, opowiedzą o tym, jak przejść przez to pole minowe oraz odpowiedzą na pytania:
• Jak przygotować delegowanie do Francji aby pomyślnie przejść kontrole Inspekcji Pracy?
• Jak prawidłowo korzystać z platformy SIPSI? Pomoc w przypadku problemów technicznych.
• Kiedy występuje realne ryzyko zarzutu dot. ciągłej/stałej działalności na terenie Francji?
• Gdzie szukać minimalnych stawek wynagrodzenia?
• Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie pracownika delegowanego do Francji uwzględniając godziny nadliczbowe?

Szczegółowy program:

Część I – Warunki delegowania do Francji

1. Prawidłowe delegowanie do Francji wg prawa unijnego i francuskiego (dyrektywa wdrożeniowa i Loi Savary, Loi Macron)
2. Praktyka SIPSI – zakres informacji, wprowadzanie danych krok po kroku, wprowadzanie zmian. Sankcje, zmiany architektury systemu
3. Obliczanie wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem godzin nadliczbowych (przykłady)
4. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego przez firmę zagraniczną nie posiadającą działalności stałej (zakładu) we Francji. Kiedy staje się konieczne i jak tego dokonać?
5. Nowa francuska definicja pracownika delegowanego (zatrudnienie pracownika przed i po okresie delegowania)
6. Zakład podatkowy, oddział, biuro, przedstawiciel, infrastruktura, telefon, działania marketingowe. Uznanie działalności firmy zagranicznej przez francuską Inspekcję Pracy za działalność stałą. Delegowanie pracowników do Francji w przypadku posiadania na terenie Francji oddziału firmy polskiej – konkretne przykłady i doświadczenia polskich firm, stanowisko Francji

Część II – Procedury kontrolne

7. Przykłady praktyczne sporów sądowych pod kątem delegowania pracowników i trwałej i ciągłej działalności na terenie Francji (bez zarejestrowania), m.in. orzeczenie ws. KRAKBAU
8. Obowiązki klienta. Należyta staranność (kontrahenta) i odpowiedzialność solidarna
9. Uprawnienia i obowiązki organów kontroli – DIRECCTE: wymagane dokumenty, termin na przekazanie dokumentów
10. Prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu: m.in. reprezentant / osoba do kontaktu (zwłaszcza na budowie)
11. Zachowanie przed i podczas kontroli – czy (jak) szkolić pracowników na wypadek kontroli? Wezwanie na przesłuchanie karne przed DIRECCTE, prawo do błędu (le droit à l’erreur), procedura zapytania tzw. rescrit fiscal, social, etc.
12. Administracyjne procedury kontrolne: postępowanie nakazowe w zakresie prawa pracy, zakwaterowania, wypłaty wynagrodzenia
13. Sankcje administracyjne: kary pieniężne, nakaz wstrzymania prac, zamknięcie zakładu
14. Środki odwoławcze od decyzji administracyjnych
15. Sankcje karne związane z pracą nielegalną
16. Różnice między wymogami wynikającymi z ustaw i polityki Ministerstwa Pracy a praktyką Inspekcji Pracy – dyskrecjonalność i samodzielność inspektorów, uprawnienia podmiotu kontrolowanego.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:

• dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
• dla pracowników administracji publicznej: udział bezpłatny