___ 17 Warsztat Posting Lab

Tzw. „skrócenie” oraz „wycofanie” A1

Termin: 3 lutego, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


Przyjrzymy się zagadnieniom, które zwyczajowo określane są jako „skrócenie A1” i „wycofanie A1”, jak również wiążącym się z nimi praktycznym konsekwencjom.
Pierwsze ma miejsce w przypadku konieczności skrócenia okresu, na który poświadczono A1 (np. ubezpieczony wcześniej kończy pracę). Do drugiej sytuacji dochodzi przykładowo, gdy płatnik zdaje sobie sprawę, że utrzymanie wydanego już dokumentu A1 (na podstawie art. 13 rozporządzenia 883) z różnych względów nie jest możliwe, w związku z czym zamierza starać się o jego uzyskanie na podstawie art. 12.
Przeanalizujemy możliwe podstawy prawne takich działań oraz konsekwencje ich zastosowania w praktyce.
Nawiążemy także do ostatniej praktyki Ministerstwa Finansów, które ostatnio zmieniło z urzędu – na niekorzyść przedsiębiorców delegujących – kilkanaście interpretacji dotyczących dodatkowych świadczeń dla pracowników delegowanych. Poruszymy także tematykę niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego ryczałtów za nocleg kierowców oraz jego możliwego przełożenia na praktykę delegowania.