___ 18 Warsztat Posting Lab

Prawidłowe wyliczanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych

Termin: 17 lutego, 2017, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: Magdalena Grygorowicz dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


’- w skrócie: zasady podlegania, podstawa prawna (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych), definicja przychodu, definicja podstawy wymiaru składek ZUS, wyłączenia z podstawy wynikające z ustawy i rozporządzeń.
– rozporządzenie składkowe i analiza jego § 2 ust. 1 punktu 16, omówienie każdego z użytych tam pojęć (takich jak przychód, wynagrodzenie, przychód miesięczny), odniesienie do nich realnych elementów wynagrodzeń, zawartych w listach płac.
– przedstawienie ścieżki naliczania wynagrodzenia – jak powinna ona wyglądać dla pracowników delegowanych (na podstawie w/w punktu 16).
– omówienie zasad naliczania i zasad oskładkowywania poszczególnych elementów płac, dodatków, nieobecności, zasad wyłączania diet w sytuacji wystąpienia różnorodnych sytuacji życiowych, z uwzględnieniem wynagrodzeń w naturze.
Na każdym z etapów zostaną krótko omówione stanowiska prezentowane przez ZUS i sądy w wyrokach, pismach i decyzjach.
Na koniec zaplanowane są ćwiczenia praktyczne, pokazujące różne sytuacje związane z naliczeniem płac zgodnie z nowymi zasadami i wątpliwości jakie pojawiły się w związku ze zmianą brzmienia punktu 16. Wspólnie zastanowimy się, jak interpretować ten przepis w sytuacji, gdy pracownik pracuje tylko przez część miesiąca/gdy zarabia mniej/gdy zarabia więcej/gdy choruje/ma urlop/ mieszane wynagrodzenie (część za pracę za granicą, część w Polsce) itp.