___ 27 Warsztat Posting Lab

RODO w delegowaniu pracowników

Termin: 16 lutego, 2018, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: mec. Patrycja Kozik dr Mirosław Gumularz mec. Piotr Stolarczyk dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wprowadza ono szereg nowych wytycznych. Podczas Pracowni przyjrzymy się tym, które są najważniejsze z punktu widzenia firm delegujących pracowników za granicę.

Specyfika prowadzenia transgranicznej działalności usługowej w UE stawia przed usługodawcami delegującymi pracowników szereg nowych obowiązków w związku z implementacją RODO do polskiego porządku prawnego. Celem Pracowni jest przygotowanie firm delegujących do nowych zasad ochrony danych osobowych. Skupimy się na dwóch obszarach. Pierwszym jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników delegowanych. Np. czy i na jakich zasadach wolno udostępniać dane o kandydatach i o pracownikach delegowanych kontrahentom zagranicznym – odbiorcom usług oraz instytucjom kontrolnym państw przyjmujących? Drugim obszarem jest wymiana informacji (w tym danych osobowych) między instytucjami łącznikowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, np. przy wykorzystaniu systemu IMI.

Plan Pracowni:

1. RODO w rekrutacji.
– Podstawowe informacje
– Prace nad wdrożeniem RODO do polskiego systemu prawa
– Jak przygotować firmę delegującą do wdrożenia zasad ochrony danych osobowych wg RODO?
– Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji

2. Moderowana dyskusja w gronie ok. 40 osób – głównie przedsiębiorców i pracowników kadr i płac firm usługowych oraz pracowników ZUS i przedstawicieli nauki (UEK, UJ). Konwencja Pracowni opiera się na moderowanej dyskusji. Jej największa wartość leży w wymianie doświadczeń między praktyką gospodarczą a ekspertami.

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
• dla Członka IMP: 300 zł netto
• dla osób spoza IMP: 750 zł netto