___ 36 Warsztat Posting Lab

Specyfika delegowania pracowników do Francji, Belgii i Holandii

Termin: 11 stycznia, 2019, godz. 11:30

Czas trwania: 4h

Miejsce: Kraków

Prowadzący: dr Marcin Kiełbasa dr Marek Benio

Koszt:

Pracownicy naukowi i administracji publicznej: bezpłatnie
Członkowie zwyczajni i pracownicy Członków wspierających: 300 zł netto
Pozostałe osoby: 750 zł netto
Rejestracja zakończona

Prowadzący


• Analiza ustaw krajowych o delegowaniu do poszczególnych państw oraz ustaw piętnujących nielegalne zatrudnienie.
• Zakład podatkowy, działalność gospodarcza vs. delegowanie w ramach swobody świadczenia usług – w świetle prawa unijnego w zderzeniu z przepisami krajowymi państw przyjmujących.
• Obowiązki pracodawców i odbiorców usług. Zgłaszanie pracowników delegowanych. Niezbędna dokumentacja w warunkach kontroli. Instytucje kontroli i ich kompetencje kontrolne.
• Formy zatrudnienia i ich interpretacja w państwach przyjmujących.
• Analiza jednolitych stron internetowych pod kątem kompletności i przydatności informacji.
• Minimalne stawki płac. Dodatki i wpłaty na fundusze szkoleniowe, kwalifikacyjne, pogodowe, urlopowe, itd. Czas pracy i czas odpoczynku. Zasada korzystności – jak oceniać?
• Podejście organów kontroli do delegowania cudzoziemców z państw trzecich do Francji, Belgii, Holandii.
• Zmiany w prawie francuskim i holenderskim od 2019 roku.