02 lipca, 2020

Webinarium nt. delegowania pracowników do Niemiec – zapraszamy!

LI Pracownia Legalnego Delegowania

Najbliższe webinarium z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania poświęcimy delegowaniu pracowników do Niemiec. Problematykę przybliży uczestnikom mec. Beata Donay, którą z pewnością pamiętają wszyscy, którzy wzięli udział w jednym z Europejskich Kongresów Mobilności Pracy. Ponownie spotkamy się online, za pośrednictwem platformy Zoom. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już  we wtorek 14 lipca!

Delegowanie pracowników do Niemiec po 30 lipca 2020

Tematem Pracowni będzie delegowanie pracowników do Niemiec po 30 lipca 2020 r. Tego dnia zacznie obowiązywać znowelizowana dyrektywa o delegowaniu pracowników (Dyrektywa 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE). Poniżej szczegółowy program webinarium.
  1. Nowe przepisy obowiązujące dla przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niemiec od dnia 30 lipca 2020 r., wprowadzone w celu wykonania dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników a) wynagrodzenie pracowników delegowanych (takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu) b) poszerzony katalog warunków pracy obowiązujących obligatoryjnie dla pracowników delegowanych według §2 ustawy o delegowaniu (niem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz) c) koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży pracowników delegowanych d) zastosowanie niemieckiego prawa pracy w przypadku delegowania długoterminowego - przepisy niemieckiego prawa pracy znajdujące zastosowanie w przypadku delegowania pracownika na okres dłuższy niż 12 miesięcy - warunki i procedura przedłużenia okresu 12 miesięcy do 18 miesięcy e) obliczanie okresu oddelegowania / zastępowanie
  2. Wpływ zmian obowiązujących od dnia 30 lipca 2020 r. na działalność przedsiębiorstw delegujących pracowników do Niemiec / praktyczne wskazówki
  3. Podsumowanie / pytania uczestników

Prowadząca - mec. Beata Donay

Beata Donay ukończyła prawo na Uniwersytecie w Kolonii. Od 2004 roku jest adwokatem (Rechtsanwältin) w kancelarii WENDLER TREMML w Düsseldorfie i zajmuje się głównie doradztwem na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych wykonujących usługi w Niemczech i delegujących pracowników w tym celu do Niemiec. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii delegowania pracowników oraz zagadnień transgranicznych w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Współautorka poradnika z serii „ABC polskiego przedsiębiorcy w Niemczech” na temat wybranych zagadnień związanych z kontrolami przeprowadzanymi przez niemieckie urzędy i instytucje.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w formie webinarium na platformie Zoom we wtorek 14 lipca w godzinach 13-15:30. Rejestracji można dokonać wysyłając mailowe zgłoszenie na adres kontakt@inicjatywa.eu lub przez formularz dostępny tutaj. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika (uczestników), nazwę firmy/instytucji, adres mailowy i numer telefonu oraz dane do faktury (w przypadku płatnego uczestnictwa). Na zgłoszenia czekamy do 8 lipca 2020. Koszt udziału w webinarium dla Członków IMP wynosi 300 zł netto/os., a dla osób spoza stowarzyszenia – 750 zł netto/os. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników i pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ