08 października, 2021

Webinarium nt. pułapek samozatrudnienia w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich – zapraszamy!

Zapraszamy na 66. Posting Lab

Na ostatnim spotkaniu z cyklu Posting Lab omawialiśmy formy zatrudnienia w prawie niemieckim. Październikowe spotkanie poświęcimy tylko samozatrudnieniu w niemieckim porządku prawnym oraz praktyce. Pracownia odbędzie się 29 października 2021 r. za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Webinarium poprowadzi dr Paweł Polaczuk.

Pułapki samozatrudnienia w prawie i orzecznictwie sądów niemieckich

Program Pracowni
  1. Przyjrzymy się regulacjom niemieckiego kodeksu cywilnego,
  2. stosowanym w praktyce umowom cywilnoprawnym,
  3. ocenom tych umów przez sądy.
Nie zabraknie w szczególności odniesień do aktualnego w ostatnim czasie łączenia oceny prawnej zatrudnienia (uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę) z niezgłaszaniem pracownika do ubezpieczenia społecznego (brak rejestracji) albo zaniżaniem podstawy składki. Sądy przyjmują, że umowa obejmująca pracę nierejestrowaną albo z zaniżoną podstawą składki jest nieważna w części dotyczącej niepłacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Sankcja nieważności umowy nie jest jednak jedynym problemem zleceniodawcy. Bardziej dolegliwe są skutki oceny takich umów na gruncie prawa karnego/podatkowego w przypadku zarzutu oszustwa składkowego na szkodę instytucji ubezpieczenia społecznego oraz zarzutu składania fałszywych oświadczeń dotyczących faktów istotnych z podatkowego punktu widzenia. Przeanalizujemy te regulacje. Są one rozsiane po wielu aktach normatywnych. Znajdziemy je w niemieckim kodeksie karnym [§ 266a (1), § 263 ust. 1], ustawie o podatku dochodowym [§ 41a (1), § 41b (1)], w niemieckiej ordynacji karnoskarbowej [§ 370 ust. 1 pkt 1 niemieckiej ordynacji karnoskarbowej].

Informacje praktyczne

66. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w piątek 29 października 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku 25 października 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ