30 maja, 2023

Wliczać? – Nie wliczać? Koszty, potrącenia, diety – zapraszamy na Posting Lab 15 czerwca!

86. Posting Lab – warsztaty stacjonarne i online

Zapraszamy na 86. Posting Lab, który odbędzie się w czwartek 15 czerwca. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio w formacie hybrydowym. Na część stacjonarną zapraszamy do Krakowa do sali konferencyjnej zlokalizowanej na ulicy Bernardyńskiej 3, tuż pod samym Wawelem.

Pracownia adresowana jest do praktyków decydujących o wysokości i składnikach wynagrodzenia pracowników delegowanych, specjalistów w zakresie kadr i płac w firmach świadczących usługi w innym państwie członkowskim, do urzędników kontrolujących m.in. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne oraz podstawę wymiaru podatku dochodowego, prawników, doradców podatkowych, doradców biznesowych oraz naukowców i popularyzatorów nauki w dziedzinie swobody świadczenia usług w UE.

Program

11:30 Kawa i owoce
12:00 Posting Lab
14:00 Pytania uczestników i dyskusja

Tematyka

Pracownia oparta na przykładach m.in. z Niemiec, Niderlandów, Francji, Szwecji

  • Zasady ustalania stawek wynagrodzenia pracowników delegowanych w zależności od branży i miejsca wykonywania usług,
  • Stawka netto czy brutto na umowie?
  • Dodatek z tytułu delegowania pracowników vs. dieta (lub jej równowartość),
  • Ustalanie przychodu na potrzeby danin publicznych
  • Ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, w szczególności za niepełny miesiąc pracy
  • Potrącanie kosztów przejazdu i zakwaterowania (!)
  • Rozliczanie kosztów podróży służbowej na terenie państwa przyjmującego
  • Składniki, które wliczamy do wymaganych stawek wynagrodzenia oraz świadczenia wypłacane poza wynagrodzeniem
  • Kiedy świadczenia dodatkowe stanowią przychód do podstawy wymiaru składki lub podatku
  • Skutki nieprawidłowego obliczenia wynagrodzeń, składek, podatków – Kto odpowiada? Jakie sankcje? W którym państwie?

Prowadzący

Dr Marek Benio – prawnik i ekonomista. Współtwórca i Wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy. Nauczyciel akademicki. Ekspert w dziedzinie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE.

Informacje praktyczne

86. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w czwartek 15 czerwca w godzinach 12:00-15:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy do Krakowa, ul. Bernardyńska 3. Liczba miejsc ograniczona.

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca. Prosimy je przesyłać na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu z dopiskiem czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie czy on-line na platformie zoom.
Jak zwykle zachęcamy do dyskusji i do zadawania pytań. Na pytania nadesłane przed wydarzeniem odpowiemy w pierwszej kolejności.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ