27 kwietnia, 2017

Wpływ delegowania pracowników na gospodarkę Belgii – badania F. De Wispelaere i J. Pacoleta

28 kwietnia 2017 r. w Leuven (Belgia) odbędzie się konferencja ‘Intra-EU posting – costs and benefits’. Ze strony IMP wezmą w niej udział Stefan Schwarz i dr Marek Benio. Jeszcze przed rozpoczęciem Konferencji jej organizatorzy udostępnili wyniki badań, przeprowadzonych przez F. De Wispelaere oraz Prof. J. Pacoleta z HIVA-KU Leuven. Dotyczą one rozmiaru i wpływu wewnątrz unijnego delegowania pracowników na gospodarkę Belgii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora budowlanego. Premiera tych badań będzie miała miejsce podczas Konferencji. Autorzy przygotowali wiele wniosków, które mają zastosowanie do delegowania pracowników w ogólności.

Dane ogólne liczby pracowników delegowanych do Belgii

Badania pokazują wzrost liczby pracowników delegowanych do Belgii w ostatnich kilku latach. W stosunku do 2011 roku ich ilość wzrosła o ok. 85.000 osób. Co ciekawe, 98% tego wzrostu przypadło na pracowników delegowanych w sektorze budownictwa. Spowodowało to, że w 2015 roku 62% wszystkich pracowników delegowanych do Belgii pracowało w tym sektorze. Prawie połowę pracowników delegowanych do Belgii wysyłają pracodawcy z państw graniczących z nią (w większości z Niderlandów). Zaś 13,6%  pracuje dla przedsiębiorstw polskich. Rzeczywiście, jak potwierdza inne źródło, spośród pracowników delegowanych do Belgii, zdecydowaną większość stanowią Holendrzy (60.945 osób (do tego dochodzi jeszcze 7.603 samozatrudnionych)). Polacy uplasowali się na drugim miejscu. Duże liczebnie grupy pracowników, liczące ponad 20 tysięcy osób, delegowali także przedsiębiorcy z Niemiec, Francji i Portugalii.

Samozatrudnieni istotną grupą wliczaną do ogólnej liczby pracowników delegowanych

Jednocześnie, Autorzy badań zauważają, że 15% procent delegowań do Belgii przypada na osoby samozatrudnione (19% w belgijskim sektorze budowlanym). W sektorze tym aż 40% osób z Polski to samozatrudnieni; natomiast wśród Słowaków ten odsetek wzrasta nawet do ponad 75%. Zdaniem Autorów, fakt, że samozatrudnieni stanowią tak istotny procent wśród pracowników delegowanych do Belgii wywiera istotny wpływ na cały sektor budowlany. Wniosek ten można, z zachowaniem odpowiednich proporcji, rozciągnąć na całą branżę. Autorzy badań trafnie dostrzegają, że przewaga konkurencyjna takich osób jest większa niż pracowników delegowanych, z uwagi na to, że belgijskie warunki zatrudnienia nie będą miały do nich zastosowania. Logiczną konsekwencją jest stwierdzenie Autorów, że nowelizacja Dyrektywy o pracownikach delegowanych, zaproponowana w marcu 2016 przez Komisję Europejską nie będzie miała w ogóle wpływu na tą grupę. To kolejny argument, wskazujący, że inicjatywa Komisji dotyczy nie tych podmiotów, których tak naprawdę powinna.

Inne interesujące wnioski z badań

Autorzy analizy stwierdzają, że korzystanie z delegowania pracowników przez belgijskie przedsiębiorstwa często wynika z popytu tych ostatnich na świadczone w ten sposób usługi. Prof. Pacolet i F. De Wispelaere dostrzegli również dodatkowe koszty związane z delegowaniem pracowników, takie jak koszty transportu, zakwaterowania oraz koszty administracyjne – których istnienie zdiagnozował w swoich badaniach (w załączniku), przedstawionych po raz pierwszy na IV Europejskim Kongresie Mobilności Pracy Wiceprezes Inicjatywy Dr Marek Benio. Autorzy odnieśli się również do budzącego kontrowersje zjawiska „zastępowania” pracowników lokalnych przez pracowników delegowanych (‘displacement effect’). Stwierdzili oni, że zachodzi ono głównie w dwóch podsektorach branży budowlanej. Jednocześnie uznali, że nie ma korelacji między każdym „utraconym” lokalnym miejscem pracy, a nowoutworzonym miejscem, do którego delegowany jest pracownik z zagranicy. Wskazali, że w ciągu ostatnich 3 lat w Belgii na jednego krajowego pracownika mniej, przypadało pięciu pracowników delegowanych więcej. Ich zdaniem prowadzi to do wniosku o uzupełniającym (‘supplementary’) skutku zjawiska delegowania pracowników – jako odpowiadającego na braki kadrowe w państwie przyjmującym.

Badania to tylko początek

Powyższe badania stanowią zarówno źródło interesujących wniosków dotyczących zjawiska delegowania, jak i podstawę do interesującej dyskusji, która będzie miała miejsce podczas Konferencji. Będziemy o niej Państwa szczegółowo informować. Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 roku w Krakowie. MK/WG  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ