12 listopada, 2014

Wszystko o Mindestlohn czyli podsumowanie Pracowni Legalnego Delegowania

W miniony piątek spotkaliśmy się w gronie Członków Inicjatywy na nadzwyczajnej Pracowni Legalnego Delegowania poświęconej tematyce Mindestlohn. Jej nadzwyczajność wiązała się zarówno z gorącym tematem, jakim jest wprowadzenie powszechnej płacy minimalnej w Niemczech, jak również z gościnną obecnością specjalizującego się w tej dziedzinie eksperta z Niemiec. W ostatnim czasie problemem nurtującym polskie firmy świadczące usługi na terenie Niemiec jest wprowadzenie w tym kraju powszechnej płacy minimalnej. Niepokoje i pytania na ten temat docierały do nas od Członków Inicjatywy, którzy zwracali uwagę na niską wartość merytoryczną i praktyczną oferowanych na rynku szkoleń w tym zakresie. Naszą intencją było przekazanie rzetelnej analizy możliwych rozwiązań i zagrożeń związanych z wejściem w życie ustawy MiLoG ze szczególnym naciskiem na jej stosowanie w niemieckiej kulturze prawnej. Dlatego na pracownię zaprosiliśmy uznanego eksperta z Niemiec, autora wielu publikacji i opinii prawnych z tej dziedziny. Dzięki jego udziałowi Członkowie Inicjatywy mieli możliwość poznania praktycznej wykładni prawa niemieckiego i przełożenia jej na nurtujące ich pytania. Celem warsztatów, które moderował dr Marek Benio, było wskazanie Członkom naszego Stowarzyszenia gdzie leżą ewentualne zagrożenia i możliwości związane ze zbliżającymi się zmianami ze szczególnym uwzględnieniem specyfik branży budowlanej i opiekuńczej. Duża część dyskusji skupiła się na analizie, które dodatkowe świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców mogą być zaliczane do Mindestlohn. Przedstawiciele branży opieki domowej uzyskali praktyczne informacje na temat liczenia i ewidencjonowania faktycznego czasu pracy w systemie zadaniowym. Duże zaniepokojenie wywołała informacja na temat planów zrównania w Niemczech branż opiekuńczej i pielęgnacyjnej, w tym również w zakresie obowiązkowego przechowywania i gromadzenia dokumentacji. Wszystkim naszym Członkom, którzy licznie uczestniczyli w Pracowni dziękujemy za przybycie i zaangażowanie. Jeśli mają Państwo pytania związane z Pracownią Legalnego Delegowania zachęcamy do kontaktu z Anną Samson: anna.samson@inicjatywa.eu AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ