wydarzenia cykliczne


Europejski Kongres Mobilności Pracy

Europejski Kongres Mobilności Pracy to największe cykliczne, niekomercyjne wydarzenie w Europie poświęcone tematyce delegowania pracowników i swobody świadczenia usług oraz mobilności pracowników. VI edycja EKMP odbyła się w dniach 14-15 marca 2019 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

www.ekmp.pl


Marianne Thyssen

Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Umiejętności

prof. adw. Maciej Szpunar

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jadwiga Emilewicz

Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych 
i Umiejętności

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Były Minister Pracy i Polityki Społecznej

Danuta Jazłowiecka

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Martina Dlabajová

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stanisław Szwed

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Gilles Savary

Deputowany do Zgromadzenia Narodowego Francji

Anna Siwiecka

Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prof. Catherine Barnard

Profesor prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge