27 listopada, 2018

XXXV PLD – delegowanie obywateli państw spoza UE. Zapraszamy!

Głównym Tematem XXXV Pracowni Legalnego Delegowania będzie delegowanie obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Na życzenie Członków IMP po raz czwarty na PLD podejmiemy skomplikowany temat delegowania pracowników - obywateli państw spoza UE - do pracy w innym państwie członkowskim. Stanie się to w przededniu liberalizacji przepisów niemieckich, ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców za Odrą. Wstępne założenia niemieckich przepisów przewidują m.in. możliwość legalnego poszukiwania przez niektóre kategorie cudzoziemców pracy w Niemczech przez okres pół roku przed podjęciem pracy. Polskie badania pokazują z kolei, że ok. 60% pracujących w Polsce obywateli Ukrainy chciałoby przenieść się do Niemiec pod warunkiem zmiany tamtejszych przepisów. Omówimy warunki legalnego delegowania obywateli państw spoza UE, a wcześniej praktyczne aspekty związane z miejscem zamieszkania, miejscem stałego zamieszkania, nadawaniem numeru PESEL bez meldunku, rezydencją podatkową oraz ubezpieczeniem społecznym cudzoziemców nie będących obywatelami UE. Powiemy również, jak na ich pozycję prawną wpłynąć może rewizja rozporządzeń koordynacyjnych (nad którymi trwają prace w Brukseli).

Przegląd zmian w prawie polskim i europejskim

Nowy rok 2019 to nowe przepisy. Przedstawimy najważniejsze zmiany w polskim i europejskim porządku prawnym, w tym:
  • dotyczące dokumentacji pracowniczej, jej przechowywania (i odpowiedniego poinformowania pracowników w tym względzie) i jej digitalizacji,
  • zmiany w obszarze z zabezpieczeń społecznych – obejmujące m.in. założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
  • projektowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w kontekście obywateli państw spoza UE.
Na zakończenie Pracowni omówimy projekt rewizji rozporządzeń koordynacyjnych oraz Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) – w kształcie po głosowaniach w Komisji EMPL 20 listopada br. Pracownię poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa.

Współpraca z GAP

Warsztaty odbędą się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematykę nadchodzących Pracowni, a także archiwum dotychczas przeprowadzonych warsztatów można znaleźć tutaj.

Koszt uczestnictwa:

- dla Członków IMP: 300 zł netto/os. - dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os. - pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników mogą uczestniczyć w warsztatach bezpłatnie.

Kontakt w sprawie uczestnictwa w PLD:

joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ