23 sierpnia, 2022

Zapraszamy na hybrydowy Posting Lab – „Obowiązki informacyjne wobec pracowników delegowanych”

Zapraszamy na 78. Posting Lab

zapraszamy na pierwszy powakacyjny Posting Lab, który odbędzie się w piątek 16 września. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio w formacie hybrydowym. Na część stacjonarną zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Pracownia organizowana jest wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Warsztaty przeznaczone są dla pracodawców delegujących pracowników zarówno w formie aneksu do umowy jak i polecenia wyjazdu w podróż służbową oraz dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji o warunkach zatrudnienia w imieniu pracodawcy. Obowiązki informacyjne niezwiązane z delegowaniem pracowników zostaną omówione pobieżnie. Zapraszamy także przedstawicieli związków zawodowych, instytucji kontrolnych PIP, ZUS, a także badaczy prawa pracy w sytuacjach transgranicznych w UE.

Program

  1. Gwarancja przejrzystości i przewidywalności warunków zatrudnienia.
  2. Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego.
  3. Termin wdrożenia dyrektywy do porządków krajowych - 1 sierpnia 2022
  4. Polskie przepisy wdrażające dyrektywę 2019/1152
  5. Porównanie dotychczasowych i nowych obowiązków informacyjnych wobec pracowników delegowanych
  6. Przegląd wdrożenia dyrektywy w wybranych państwach członkowskich i co z tego wynika dla polskich usługodawców delegujących pracowników do tych państw.
  7. Przykłady prawidłowej informacji o warunkach pracy pracowników delegowanych.
  8. Wynagrodzenie, składniki i waluta wypłaty, czas pracy, okres(y) delegowania, w tym wynikające z kumulatywnego obliczania okresów delegowania na potrzeby delegowania długoterminowego, warunki zatrudnienia w przypadku delegowania krótko- i długoterminowego. Informacja o objęciu układem zbiorowym pracy w państwie przyjmującym.
  9. Czas i forma informowania pracowników
  10. Skutki niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Informacje praktyczne

78. Posting Lab odbędzie się w formacie hybrydowym w piątek 16 września w godzinach 11:00-14:00. Osoby, które zdecydują się wziąć udział stacjonarnie zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 16, sala 11 (liczba miejsc ograniczona).

Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie.

Na zgłoszenia czekamy do 9 września. Wyjątkowo prosimy je przesyłać wyłącznie na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub izabela.mastalerz@labourinstitute.eu z dopiskiem, czy zamierzają Państwo uczestniczyć stacjonarnie, czy on-line na platformie zoom. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ