23 lutego, 2017

Zapraszamy na XIX PLD nt. „Pozorności” umów przy zastosowaniu art. 13 rozp. 883/2004

Podczas XIX Pracowni Legalnego Delegowania przeanalizujemy zagadnienia tzw. „pozorności” umów oraz tzw. „obejścia prawa”, podnoszone odnośnie wykonywania pracy w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Od pewnego czasu można zaobserwować praktykę ZUS, który w stosunku do podmiotów wysyłających za granicę osoby na podstawie art. 13 rozporządzenia 883 podnosi, że umowy te są „pozorne” i/lub że zmierzają do „obejścia” prawa. Towarzyszą temu żądania dotyczące przedstawienia ewidencji czasu pracy takich osób. Podczas Pracowni przeanalizujemy, co na ten temat mówią przepisy prawa oraz orzecznictwo sądowe (w tym Sądu Najwyższego) w tym zakresie – m.in. sytuacje, w których zdaniem sądów nie można mówić o pozorności umów, ani o obchodzeniu przez nie prawa. Chcesz wiedzieć co najnowsze orzecznictwo sądów mówi o tzw. „pozorności” umów w kontekście wykonywania pracy w dwóch lub więcej krajach UE? Zastanawiasz się, czym różni się „pozorność” od „obejścia prawa”? Głowisz się, jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Zostań Członkiem Inicjatywy Mobilności Pracy i weź udział w kolejnej Pracowni, gdzie uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania!

Delegowania problemy praktyczne

Przedstawimy również najnowszą Opinię Rzecznika Generalnego TSUE, dotyczącą praktyk niektórych państw przyjmujących, „pomijających” poświadczenia A1 wydane przez państwa wysyłające. Omówimy argumenty Rzecznika przedstawione w tej bardzo ciekawej sprawie – w tym czy sąd państwa przyjmującego może zignorować zaświadczenie A1 i co powinny zrobić instytucje państwa wysyłającego/przyjmującego w takiej sprawie.

Brukselski (i madrycki) łącznik

Przekażemy informacje „z pierwszej ręki” ze spotkania inaugurującego projekt unijny EaSI – Posting of Workers: enhancing administrative cooperation and access to information, którego IMP jest uczestnikiem. Wiceprezes Inicjatywy dr Marek Benio weźmie w nim udział wygłaszając wystąpienie nt. Perceptions, misperceptions and facts about posting of workers as the fuel for reforming the legal framework. Przedstawimy też założenia najistotniejszych poprawek do projektu rewizji Dyrektywy o delegowaniu, w których przygotowaniu uczestniczyła Inicjatywa. Omówimy również najnowsze zdarzenia „z frontu” europejskiej batalii o delegowanie. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP. WG

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ