04 czerwca, 2018

15 czerwca zapraszamy na XXIX PLD. Temat: wyzwania i bariery w delegowaniu pracowników

W piątek 15 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się XXIX Pracownia Legalnego Delegowania. Jej głównym tematem będą wyzwania i bariery w delegowaniu pracowników.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Członkowie IMP zasugerowali zmodyfikowanie formuły Pracowni. Tym razem będzie bardziej interaktywnie: mniej prezentacji, więcej wymiany doświadczeń, rozmów pomiędzy Uczestnikami, więcej analizy przepisów i orzecznictwa. Pracownia 15 czerwca będzie, jak zwykle, podzielona na dwie części. Tym razem przyjmie jednak formę warsztatów tematycznych w mniejszych grupach.

Część I - Wyzwania i bariery w delegowaniu pracowników

Postaramy się zidentyfikować najważniejsze wyzwania w delegowaniu pracowników i wypracować sposoby ich pokonywania. Uczestników prosimy o przygotowanie dwóch-trzech problemów, które omówimy osobno w małych 4-5 osobowych zespołach i następnie przedstawimy na forum grup. Im bardziej szczegółowy problem, tym lepiej.  Dla problemów, które uczestnicy zasygnalizują przed Pracownią, prowadzący przygotują istniejące orzecznictwo europejskie i krajowe i ew. praktyki ZUS. Liczymy też na dodatkowy efekt w postaci wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami.

Wyzwania zidentyfikowane

Na Zgromadzeniu Ogólnym Członkowie IMP zasygnalizowali następujące tematy: 1. Cudzoziemcy: zatrudnianie, delegowanie, NIP i PESEL, miejsce zamieszkania, opodatkowanie 2. Kontrola: przygotowanie pracowników do zachowania podczas kontroli (zwłaszcza abuzywnych) 3. Delegowanie a praca tymczasowa 4. Zastępowanie

Część II – Delegowanie na mocy nowych, zrewidowanych przepisów

29 maja 2018 r. Parlament Europejski przegłosował Dyrektywę rewidującą Dyrektywę o delegowaniu pracowników. Po głosowaniu w Radzie (21 czerwca) prawdopodobne jest, że jej przepisy zaczną obowiązywać od ok. lipca-sierpnia 2020 r. Już teraz chcielibyśmy skupić się na kilku praktycznych kwestiach, związanych z podejściem do dwóch-trzech kluczowych zagadnień: 1. Okres delegowania 12 + 6 miesięcy 2. Zastępowanie 3. Początek obowiązywania zrewidowanej Dyrektywy a wnioski o A1 na 24 miesiące Spróbujemy znaleźć praktyczne odpowiedzi na związane z nimi pytania, w tym:
  • Jak nie doprowadzić do przekroczenia okresu 12 miesięcy?
  • Jak obliczać ten okres?
  • Czy dotyczy on wszystkich pracowników delegowanych w to samo miejsce do wykonywania tego samego zadania?
  • Niezależnie od tego, czy delegują ci sami pracodawcy, czy inni?
  • Co po upływie okresu 12 miesięcy?
  • Czy będzie okres „resetu”, po którym można ponownie delegować w to samo miejsce?
  • A jak wejście w życie Dyrektywy rewizyjnej będzie miało się do pracowników już delegowanych na 24 miesiące?
  • A tych, którzy na taki okres zostaną delegowani od września 2018?
Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia! Kontakt w sprawie rejestracji: joanna.jankowska@inicjatywa.eu +48 668 681 945 JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ