23 maja, 2019

Zapraszamy na XXXVIII Pracownię Legalnego Delegowania

30 maja (czwartek) w Krakowie odbędzie się XXXVIII Pracownia Legalnego Delegowania.

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl praktycznych warsztatów eksperckich, w trakcie których omawiane są problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Najbliższą PLD poświęcimy przede wszystkim praktycznym skutkom startu systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI).

Tematyka XXXVIII Pracowni Legalnego Delegowania

W programie Pracowni znalazły się trzy główne tematy:
  1. Zmiana praktyki stosowania art. 13 rozporządzenia 883/2004 od lipca 2019 r.
  2. Projekt nowych wytycznych Komisji Europejskiej, dotyczących delegowania pracowników.
  3. Nowy Parlament Europejski – nadzieje i zagrożenia.
Z dochodzących do nas informacji wynika, że od lipca br. zmianie ulec ma praktyczny wymiar procedury występowania o poświadczenie A1 z art. 13 rozporządzenia 883/2004. Z uwagi na wprowadzenie systemu EESSI dojść może do wydłużenia okresów oczekiwania na poświadczenie oraz innych zmian. Pokrótce je przedstawimy. Zaprezentujemy ponadto najważniejsze fragmenty projektu nowych wytycznych przygotowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do Dyrektywy rewizyjnej 2018/957. Przypominają one Praktyczny Poradnik i zawierają sporo informacji oraz interpretacji przydatnych w praktyce. Wreszcie, jako że Pracownia odbędzie się już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, przedstawimy przewidywania dotyczące głównych kierunków działań PE w nowej kadencji oraz najważniejsze potencjalne zmiany / zagrożenia w obszarze mobilności pracy i swobody świadczenia usług w UE.

Informacje praktyczne

Opłata za udział w Pracowni wynosi:
  • dla Członków IMP: 300 zł netto
  • dla osób spoza IMP: 750 zł netto
  • Bezpłatny udział dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz dla pracowników administracji publicznej.
Pracownia odbędzie się 30 maja w godzinach 11:30-15:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ul. Rakowicka 27). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę firmy/instytucji, można przesyłać na adres kontakt@inicjatywa.eu. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ