15 lipca, 2014

Zastępowanie pracowników delegowanych – infografika

Przypomnijmy sobie, jak w trakcie negocjacji zmieniał się zapis w art. 4.3 g (wcześniej art. 3.2 e) dyrektywy wdrożeniowej, który skupiał uwagę Inicjatywy aż do momentu przegłosowania ostatecznej wersji dokumentu. Zapis ten otwierał drogę do wprowadzenia jednorazowego delegowania, a więc możliwości wysłania tylko raz pracownika na dane stanowisko i miejsce pracy. Wielomiesięczne prace nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie delegowania pracowników owocowały wieloma propozycjami artykułów – w tym bardzo groźnymi dążącymi do zablokowania swobody świadczenia usług. Inicjatywa zwracała na nie uwagę polskim negocjatorom, niemniej zneutralizowanie punktu wprowadzającego jednorazowe delegowanie uznaliśmy za najważniejszy i niezbędny cel negocjacji. Cieszy nas, że do naszego stanowiska udało się przekonać polski Rząd oraz główną sprawozdawczynię z ramienia Parlamentu Europejskiego. Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia polska delegacja z ministrem Radosławem Mleczko na czele podczas posiedzenia Rady EPSCO w dniu 9 grudnia 2013 r. nakłoniła Komisję Europejską do neutralizacji tego niebezpiecznego zapisu.

W trakcie formalnej części posiedzenia Rady, do problemu nawiązał osobiście Komisarz Laszlo Andor, który wydał przełomowe oświadczenie, wprowadzające nową liberalną interpretację zjawiska zastępowania. O tych wydarzeniach informowaliśmy na bieżąco wielokrotnie, między innymi TUTAJ.

Aby przypomnieć przebieg prac nad zapisem w art. 4.3 g (wcześniej art. 3.2 e) przygotowaliśmy infografikę, którą przedstawiamy poniżej. Zamieściliśmy na niej drogę, która po interwencji Inicjatywy, doprowadziła do odsunięcia śmiertelnego zagrożenia dla wszystkich polskich firm świadczących usługi na jednolitym rynku wewnętrznym.

Pobierz infografikę o zastępowaniu pracowników delegowanych AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ