21 grudnia, 2017

Nowy raport na temat zmian w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Proponowane zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mogą spowodować opóźnienia w wydawaniu formularzy A1 – najnowszy raport dla Komisji EMPL

Ukazał się właśnie najnowszy raport przygotowany dla Komisji EMPL Parlamentu Europejskiego, dotyczący mobilności zawodowej w UE. Jego Autorzy (w tym włoscy profesorowie Stefano Giubboni oraz Michele Faioli) przeanalizowali propozycję Komisji dotyczącą nowelizacji rozporządzeń koordynacyjnych, nad którą toczą się intensywne prace w EMPL. Raport obejmuje całość tej problematyki, poświęcając jeden z rozdziałów zabezpieczeniu społecznemu pracowników delegowanych.

Komisja ma dobre intencje, ale w praktyce prowadzić mogą one do utrudnień i opóźnień

Autorzy raportu zauważają, że zmiany w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego proponowane przez Komisję Europejską, nakierowane są na zapewnienie m.in. ściślejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Ma to wyjść naprzeciw zgłaszanym przez niektóre państwa zastrzeżeniom w tym zakresie. Proponowane środki, w tym te, które wprowadzają krótkie terminy na odpowiedź instytucji właściwych państwa wysyłającego pracownika delegowanego (m.in. zmieniony art. 5 rozporządzenia 987/2009), motywowane są, wg Autorów, chęcią wprowadzenia „filtra” zapobiegającego niezgodnemu z prawem wykorzystywaniu instytucji delegowania pracowników. Jednocześnie Autorzy wyrażają obawy co do praktycznej wykonalności przepisów w takim kształcie w kontekście swobody świadczenia usług. Ich zdaniem, mogą one spowodować istotne opóźnienia w wydawaniu formularzy A1, jak również angażować zwiększoną liczbę personelu w państwach wysyłających. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że badania przeprowadzone w jego ramach wykazały, że przedsiębiorcy delegujący pracownika do pracy u innego pracodawcy muszą często szybko reagować na potrzeby swoich kontrahentów w państwach przyjmujących. Nawet niewielkie opóźnienia w wydawaniu formularzy A1 spowodują niemożliwość wywiązania się ze zobowiązań. Autorzy podkreślają też, że proponowane stosowanie art. 12 rozporządzenia 883/2004 do „pracowników wysłanych” prowadzić będzie do niepewności prawnej, a nawet do powstania „kontrowersyjnego orzecznictwa”. Pozytywnie oceniono natomiast w raporcie uściślenie pojęcia „siedziby lub miejsca wykonywania działalności” (proponowany art. 14 ust. 5a rozporządzenia 987/2009). Autorzy zwracają przy tym uwagę na wskazówki zawarte w częściowym podejściu ogólnym Rady – jako precyzyjniejsze określenie tego pojęcia. Kwestia ta ma praktyczne znaczenie dla firm zaangażowanych w świadczenie usług za granicą.

Kalendarz prac w Komisji EMPL

Po przyjęciu przez Radę w/w częściowego podejścia ogólnego 23 października 2017, kolejny krok należy do Komisji EMPL. Do 10 stycznia 2018 r. europosłowie składać mogą poprawki do propozycji Komisji Europejskiej, zaś na 21-22 stycznia zaplanowana jest debata. Należy mieć nadzieję, że prace pójdą w kierunku rozwiązań korzystnych dla mobilności zawodowej i swobody świadczenia usług w UE. MK

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ