27 stycznia, 2016

PLD: Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie poświadczeń A1 – podsumowanie

Pierwsze w tym roku warsztaty Pracowni Legalnego Delegowania poświęcone były postępowaniu administracyjnemu i sądowemu w sprawach o wydanie poświadczeń A1. Dziesiąte z serii cyklicznych spotkań po raz kolejny zgromadziło w Krakowie kilkanaście osób chcących zasięgnąć eksperckiej wiedzy na temat delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Warsztaty zostały w całości poświęcone problematyce wydawania poświadczeń A1 z paragrafów 12’ i 13’. Nasi eksperci – dr Benio i mec. Łukasz Kania, którzy prowadzili spotkanie, wyjaśniali na jakich przepisach opiera się postępowanie oraz wskazywali jakich reguł powinien przestrzegać organ rentowy. Omówiliśmy, także co oznacza i jakie skutki dla płatnika i ubezpieczonego niesie za sobą uznanie A1 jako „decyzji deklaratoryjnej”, a nie jako „zaświadczenia”. Bardzo dużo uwagi poświęconej zostało sprawom sądowym, m.in. odwołaniom do sądu od decyzji ZUS ustalających ustawodawstwo innego państwa członkowskiego bądź odmawiającego poświadczenia. Zgromadzonym uczestnikom szkolenia wyjaśnialiśmy kto i gdzie może złożyć odwołanie oraz jakie wymogi formalne i terminy obowiązują w takich postępowaniach. Rozmawialiśmy także o tym, jak postępować w przypadku, gdy już po wydaniu decyzji ujawnią się okoliczności, które powodują, że poświadczenie bądź odmowa poświadczenia ustawodawstwa są nieprawidłowe. O terminie następnych warsztatów poinformujemy Państwa już wkrótce. Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ