05 marca, 2018

Akcja #ProtectionismIsNotFair – wyraź sprzeciw wobec protekcjonizmu!

Jedną z niespodzianek dla gości V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy była akcja #ProtectionismIsNotFair

Akcja rozpoczęła się właśnie na Kongresie, gdzie uczestnicy w formie foto-petycji, na dedykowanym "stoisku sprzeciwu" mogli przez sfotografowanie się z tabliczką, opatrzoną ich podpisem żeby pokazać, jak wiele jest osób niezgadzających się z protekcjonistycznymi regulacjami w Unii Europejskiej. Akcja spotkała się z entuzjazmem i cieszyła się popularnością podczas obydwu dni Kongresu. Do zdjęć pozowali zarówno przedsiębiorcy świadczący usługi na rynku europejskim, jak i przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych, administracji publicznej, studenci. Jedną z osób, które wzięły udział w akcji jest Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, a także Gość Honorowy pierwszego dnia Kongresu, na którym reprezentowała współorganizatora - Ministerstwo Rozwoju.

To jeszcze nie koniec

Ze względu na popularność akcji, organizatorzy zdecydowali się kontynuować ją i pozwolić, by jeszcze szersze grono odbiorców miało szansę wyrazić sprzeciw wobec protekcjonizmu w Unii Europejskiej i wziąć udział w petycji, skierowanej do urzędników i prawodawców unijnych. Można to zrobić zapisując się przez formularz na dedykowanej stronie internetowej. Wystarczy wpisać swoje dane (służą one wyłącznie weryfikacji przez organizatorów), a zamieszczony na stronie licznik uczestników akcji powiększy się o kolejną cyfrę! Udział w tej części akcji jest anonimowy.

Cel akcji

Poprzez foto-petycję oraz kampanię internetową chcemy zaprotestować wobec protekcjonizmu w Unii Europejskiej. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę polityków UE na regulacje o protekcjonistycznym charakterze – nie mają one na celu ochrony pracowników, a ich rezultatem będzie pogorszenie sytuacji firm i zatrudnionych w nich osób – szczególnie tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zaprotestować przeciwko zmianom w Dyrektywie Podstawowej o delegowaniu pracowników, przeciwko dodatkowym opłatom i utrudnieniom nakładanym na firmy delegujące. Krytycznie wobec tej regulacji wypowiadali się eksperci z całej Europy, a w 2016 roku aż 11 państw wyraziło swój sprzeciw, uruchamiając procedurę "żółtej kartki". Teraz, kiedy rewizja Dyrektywy jest już na ostatnim etapie procesu legislacyjnego, chcemy pokazać jak wiele jest osób, które nie godzą się na wprowadzanie barier i regulacji, które ograniczą swobodny przepływ usług na unijnym rynku wewnętrznym.

Protekcjonizm nie jest fair.

Opis akcji, zdjęcia uczestników foto-petycji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ. Dołącz do akcji!  MZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ