05 lipca, 2013

Aktualny tekst projektu dyrektywy

Jest już dostępny zaktualizowany tekst dyrektywy wdrożeniowej w zakresie delegowania pracowników, który jest owocem głosowania w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Niestety jest to owoc cierpki w smaku… Jak już pisaliśmy tuż po głosowaniu 20 czerwca w komisji wiodącej dla kluczowej dla mobilności zatrudnienia dyrektywy, udało się zatrzymać większość niekorzystnych dla delegowania zapisów stworzonych przez socjalistów. Jednak część zgłoszonych przez nich poprawek posłowie przyjęli i trafiły one do aktualnej wersji dyrektywy. - Inicjatywa Mobilności Pracy nie składa broni. Nadal razem z naszymi partnerami będziemy walczyć o przeformułowanie zapisów najbardziej groźnych dla polskich przedsiębiorców delegujących – mam tutaj na myśli przede wszystkim artykuły 3, 9 i 12 – mówi Stefan Schwarz, przedstawiciel IMP. Kolejnym etapem pracy Parlamentu Europejskiego nad dokumentem będą negocjacje z Radą Unii Europejskiej, które poprowadzi Danuta Jazłowiecka.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ