18 października, 2016

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warsztaty poprowadzi Anna Siwiecka

W drugim dniu IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy ponownie będziemy gościć Panią Annę Siwiecką – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Osób Migrujących z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani Naczelnik w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprowadzi cieszące się corocznie ogromną popularnością wśród przedsiębiorców praktyczne warsztaty dotyczące procedur wnioskowania i wydawania formularzy A1. Anna Siwiecka jest wybitnym praktykiem i opiniodawcą. Ekspertem m.in. w zakresie ubezpieczeń pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. Autorytetem w sprawach związanych z wyborem ustawodawstwa właściwego oraz stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tradycyjnie został Partnerem Merytorycznym tegorocznego Kongresu. Zaangażowanie ZUS jest bardzo ważne dla idei naszego wydarzenia, które stanowi forum merytorycznego dialogu pomiędzy środowiskami administracji, nauki i biznesu.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ