29 kwietnia, 2020

Apel o przesunięcie daty stosowania nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników

12 organizacji apeluje w sprawie przesunięcia daty stosowania nowej dyrektywy

12 organizacji z Polski, Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii zaapelowało do instytucji UE, w tym do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Chorwackiej w Radzie UE, o przesunięcie daty stosowana zrewidowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników o rok, tj. do 30 lipca 2021 roku. Pod apelem podpisały się:
 • Inicjatywa Mobilności Pracy
 • Konfederacja Lewiatan
 • Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP)
 • Polskie Forum HR
 • Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (OKAP)
 • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 • Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD
 • Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji
 • Hiszpańsko-Polska Izba Handlowa
 • Polska Izba Gospodarcza w Niemczech
 • Polska Izba Handlowa w Holandii
 • PolChambers - Polskie Izby Handlowe za Granicą
Inicjatywa przesunięcia terminu obowiązywania dyrektywy wynika z przekonania, że zarówno państwa UE jak i przedsiębiorstwa nie będą gotowe na nowe zasady delegowania w wyniku pandemii Covid-19.

Pandemia Covid-19 a zmiany prawne

W wyniku pandemii Covid-19 zarówno rządy krajów UE, jak i pracodawcy oraz pracownicy nie będą przygotowani na zmiany prawne. Termin wejścia w życie zrewidowanych zasad delegowania został co prawda ustalony 2 lata temu (na 30 lipca 2020). Jednak w czasach, gdy firmy walczą o przetrwanie oraz starają się chronić pracowników przed utratą pracy, zmiana zasad gry nie wydaje się być dobrym działaniem antykryzysowym. Setki kontraktów zostało wstrzymanych w wyniku pandemii. Ograniczenia na granicach, obowiązkowe kwarantanny a także utrudnienia w transporcie osób, w tym drogą powietrzną - to tylko część trudności, z jakimi muszą mierzyć się firmy świadczące usługi w innych państwach. Powodują one, że w dzisiejszych czasach delegowanie pracowników w celu świadczenia usług za granicą jest mocno utrudnione, a czasami niemożliwe. Rządy i parlamenty krajów UE są obecnie zajęte minimalizowaniem skutków pandemii Covid-19 oraz opracowywaniem instrumentów wsparcia dla gospodarki. Wdrożenie na czas do krajowych porządków prawnych nowych zasad dotyczących delegowania jest bardzo mało prawdopodobne. Kraje UE nie opublikują także na czas na jednolitych stronach internetowych informacji o zasadach. Biorąc to wszystko pod uwagę, rozważenie przesunięcia daty stosowania zrewidowanej dyrektywy o delegowaniu pracowników jest w pełni uzasadnione. Leży to w interesie zarówno pracowników, pracodawców jak i rządów państw UE.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ