21 grudnia, 2016

Badania Dra Marka Benio na forum Komisji EMPL Parlamentu Europejskiego

W listopadzie Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy, Dr Marek Benio wziął aktywny udział, jako jedyny ekspert z Europy Środkowo-Wschodniej, w posiedzeniu Komisji EMPL Parlamentu Europejskiego, zajmującej się pracami nad nowelizacją Dyrektywy o pracownikach delegowanych 96/71/WE. Zabierając głos w Brukseli, Dr Benio przedstawił najnowsze wyniki swoich badań „Koszty pracy w usługach transgranicznych”, które miały swoją premierę dzień wcześniej, podczas pierwszego dnia IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie. zzzz W listopadzie Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy, Dr Marek Benio wziął aktywny udział, jako jedyny ekspert z Europy Środkowo-Wschodniej, w posiedzeniu Komisji EMPL Parlamentu Europejskiego, zajmującej się pracami nad nowelizacją Dyrektywy o pracownikach delegowanych 96/71/WE. Zabierając głos w Brukseli, Dr Benio przedstawił najnowsze wyniki swoich badań „Koszty pracy w usługach transgranicznych”, które miały swoją premierę dzień wcześniej, podczas pierwszego dnia IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie. Przedstawiając badania, Doktor odniósł się do hasła Komisji przewidującego stworzenie ‘level playing field’ dla świadczenia usług na rynku wewnętrznym UE. Wskazał, iż pozapłacowe koszty zatrudnienia związane z faktem, że praca pracowników delegowanych wykonywana jest na terenie innego państwa członkowskiego niż siedziba pracodawcy, wyniosły 29% całkowitego kosztu pracy, który ponoszą pracodawcy delegujący pracowników. Zauważył przy tym, że hasło „equal pay” lansowane przez KE w ogóle nie bierze pod uwagę tych oczywistych wydatków. Przestawienie powyższych uwag i badań stanowiło bez wątpienia precedensowe wydarzenie w debacie nad nowelizacją Dyrektywy o pracownikach delegowanych. Pozostaje mieć nadzieję, iż zaprezentowane konstatacje trafią do europosłów stanowiących prawo UE oraz do reprezentantów poszczególnych państw członkowskich w Radzie, którzy decydować będą o ostatecznym kształcie przedmiotowych przepisów. Materiał filmowy z wystąpienia Dr Marka Benio  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ