26 marca, 2017

Dania uruchomiła fundusz dla pracowników delegowanych

Dania informuje o wprowadzeniu nowego Duńskiego Funduszu Rynku Pracy dla Pracowników Delegowanych. Z niego pokrywana będzie ewentualna suma należna pracownikowi od pracodawcy, jeżeli ten zalega z jej wypłaceniem. W Parlamencie Europejskim trwa zgłaszanie poprawek do projektu rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników, którego jednym z założeń jest zastąpienie kryterium płacy minimalnej (ang. 'minimum rates of pay') pojęciem wynagrodzenia ('remuneration'). Komisja Europejska wyjaśnia, iż takie rozwiązanie prowadzić ma do "tej samej płacy za tą samą pracę", jednak wielu ekspertów podnosi, iż w rzeczywistości doprowadzi to do wyeliminowania pracowników i firm delegujących z rynku. O naszych uwagach przeczytać można w analizie IMP, dotyczącej projektu (w załączniku). Tymczasem Dania podjęła kroki by zająć się inną, dotąd niewspominaną kwestią, związaną z wynagrodzeniami pracowników delegowanych. Jest nią zaleganie z wypłacaniem im należnej pensji przez pracodawcę. Podczas licznych dyskusji związanych z delegowaniem pracowników, które toczą się głównie w związku ze wspomnianym na początku projektem zmian w Dyrektywie, nie pojawiały się doniesienia o przypadkach zwlekania z wypłatami wynagrodzeń pracownikom delegowanym. Rozwiązanie Duńskie zapewnia pracownikowi ochronę w sytuacji gdy firma zalega z wynagrodzeniem - otrzyma on należną mu zaległą wypłatę z Funduszu Rynku Pracy. Pracodawca natomiast stanie się wówczas dłużnikiem państwa, a już nie pracownika.

Zasady

Co ciekawe, przypadki zaległości mogą być zgłaszane przez samych pracowników delegowanych lub związki zawodowe. Aby zaległa suma została wypłacona z Duńskiego Funduszu Rynku pracy dla Pracowników Delegowanych, powinny być spełnione łącznie poniższe warunki:
  1. świadczona praca przebiega w ramach układu zbiorowego;
  2. pensja została określona przez sąd pracy;
  3. zagraniczne przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w UE/EOG;
  4. pracownik lub związek zawodowy próbował dochodzić należnej sumy za pośrednictwem sądu pracy.
TUTAJ można znaleźć akty prawne, na podstawie których funkcjonuje Fundusz. Na razie zostały opublikowane jedynie w języku duńskim, jednak wkrótce można spodziewać się tłumaczenia. O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług.  MZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ