21 stycznia, 2022

Delegowanie obywateli państw trzecich – zapraszamy 18 lutego na Posting Lab w Krakowie!

Przed nami 71. Posting Lab. Jego tematem będzie "Delegowanie obywateli państw trzecich".

Europejski Instytut Mobilności Pracy i Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy zapraszają na stacjonarne warsztaty eksperckie z cyklu Posting Lab w ramach projektu VS/2020/0539. Pracownię poprowadzi dr Marek Benio. Pracownia odbędzie się w Hotelu Atrium w Krakowie. Program i szczegóły organizacyjne znajdą Państwo poniżej.

Tematyka warsztatów

Delegowanie obywateli państw trzecich – dodatkowe wymogi w Austrii, Niemczech, Belgii, Francji i Niderlandach Cz. I Prawo unijne 1. Unijne zasady zatrudniania i delegowania cudzoziemców z państw trzecich. 2. Orzecznictwo TSUE w sprawie delegowania cudzoziemców – przedmiot postępowań i wnioski dla praktyki. 3. Prawo usługodawcy do wykonania usługi na terytorium innego państwa członkowskiego przy pomocy zatrudnionego u siebie personelu. 4. Zatrudnienie cudzoziemca w celu oddelegowania. 5. Delegowanie cudzoziemców w ramach pobytu krótkoterminowego i na okresy przekraczające prawo ruchu bezwizowego. 6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców – wyjątki od koordynacji systemów: DK i UK Cz. II Prawo krajowe 1. Zezwolenie na pracę, zwolnienie z zezwolenia na pracę, wyjątki od zwolnienia. 2. Obowiązek wizowy, zwolnienie z obowiązku wizowego i wyjątki od zwolnienia. 3. Wiza pobytowa z zezwoleniem na pracę. 4. Ryzyko pracy nielegalnej. 5. Specyficzne wymogi stawiane przez ustawodawstwo krajowe wybranych państw członkowskich i ich ocena pod kątem swobody świadczenia usług. A, DE, BE, F, NL. 6. Legalny pobyt i legalna praca cudzoziemców w Polsce – warunek prawidłowego delegowania. Wpływ styczniowej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na delegowanie cudzoziemców.

Informacje praktyczne

71. Posting Lab odbędzie się w Hotelu Atrium w Krakowie w piątek 18 lutego w godzinach 11:00-14:00. Opłata za udział w Pracowni wynosi: • dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków Wspierających ELMI: 300 zł netto/os, • dla osób spoza Stowarzyszenia: 750 zł netto/os, • dla pracowników naukowych i administracji publicznej: bezpłatnie – dzięki wsparciu Unii Europejskiej Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego. Można je przesyłać bezpośrednio na adres mailowy kontakt@labourinstitute.eu lub przez formularz na naszej stronie internetowej. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu VS/2020/0539 POSTCARE. Posting of third country nationals in care services – the current state of play and scenarios for the future.     IM

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ