26 kwietnia, 2017

„Delegowanie pracowników od A do Z” – zapraszamy na otwarte warsztaty!!!

Dlaczego warto? Zapraszamy na OTWARTE szkolenie z podstaw delegowania pracowników. Gwarantujemy bardzo przystępny i jasny język. Silną interakcję, wymianę poglądów i doświadczeń, ciekawe materiały. Bardzo dużo wiedzy zaczerpniętej z praktyki firm delegujących, które potrafią to robić zgodnie z prawem i nie przegrywać z nieuczciwą konkurencją. Delegowanie pracowników to skomplikowana materia obejmująca znajomość co najmniej trzech systemów prawnych w co najmniej pięciu dziedzinach. Tematyka  Dla wtajemniczonych to będzie powtórka. Dla początkujących – wprowadzenie do tematyki. Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają? Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym? Koszty podróży, zakwaterowania i diety. Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Od czego to zależy? Jakie są warunki zastosowania prawa polskiego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych do pracownika delegowanego a jakie pracownika wykonującego naprzemiennie pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich? Czy wolno do tej samej pracy i do tego samego miejsca delegować kolejno po sobie pracowników? Jak długo można być pracownikiem delegowanym? Gdzie płacić podatek dochodowy? Od czego to zależy? Dlaczego to co się dzieje w Brukseli ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych i koordynacji ubezpieczeń społecznych ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm usługowych, tych delegujących i tych lokalnych? Czy można delegować do wykonania usługi cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego z państw UE? Gdzie i kiedy?  Piątek, 26 maja 2017 g. 11.30 – 15.30 Centrum Krakowa Zapisy Cena: 750 zł plus VAT dla każdego uczestnika nie będącego członkiem IMP 300 zł plus VAT dla członków IMP oraz osób przez nich zaproszonych Zgłoszenia prosimy przysyłać do 19 maja na adres kontakt@inicjatywa.eu. Patron medialny wydarzenia - portal GoWork.pl.   Ogólne informacje: O Pracowni Legalnego Delegowania  Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP, XXI PLD jest wyjątkiem.  O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. Realizacją celów organizacji jest coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy, którego prelegentami są czołowi europejscy politycy i eksperci. Więcej informacji o Kongresie na www.ekmp.pl. V EKMP odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 roku w Krakowie.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ