19 października, 2021

Delegowanie pracowników od A do Z. Sygnaliści [whistleblowers]. Posting Lab dla początkujących!

Zapraszamy na 67. Posting Lab

Zapraszamy na kolejne warsztaty online z cyklu Posting Lab. Ich program zainteresuje przede wszystkim początkujących przedsiębiorców delegujących pracowników oraz nowych pracowników wdrażanych do procesów delegowania. Zapraszamy więc przede wszystkim osoby początkujące. Dla osób bardziej zaawansowanych będzie to okazja do uporządkowania swojej wiedzy. Do obydwu kategorii Uczestników kierujemy tematykę dot. tzw. sygnalistów – unijne przepisy będą w niektórych firmach musiały być wdrożone już od 17 grudnia 2021.

Program

1. Najważniejsze pojęcia: - co to jest unijna swoboda świadczenia usług? - prawo pracy a ubezpieczenia społeczne w kontekście delegowania pracowników 2. Pracownik delegowany (czasowo) w rozumieniu prawa pracy. - kim jest pracownik delegowany? Praca za granicą: delegowanie, delegacja czy migracja. - do kogo stosujemy unijne przepisy o pracownikach delegowanych, a kto im nie podlega? - czy zleceniobiorca (osoba samozatrudniona) może być pracownikiem delegowanym? - delegowanie pracowników vs. podróż służbowa (delegacja) - wynagrodzenie / czas pracy pracownika delegowanego. Gdzie szukać warunków zatrudnienia w tzw. państwach przyjmujących? - delegowanie długoterminowe - warunki zatrudnienia pracownika delegowanego na dłużej niż 12/18 miesięcy? - jak liczyć okresy delegowania? Czy i kiedy okresy delegowania kilku pracowników się kumulują? - jakie przepisy regulują rozwiązanie umowy z pracownikiem delegowanym? 3. Ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich - zasada jednego ustawodawstwa. - Które ustawodawstwo ma zastosowanie? Podstawy prawne i podejście ZUS - Czym jest i jak otrzymać poświadczenie A1? - Delegowanie na pewien czas - Art. 12 rozporządzenia 883/2004 * Pułapki delegowania: „normalna działalność” [„znaczna działalność”], „nadal podlega” [podleganie ustawodawstwu państwa wysyłającego przed oddelegowaniem], „by zastąpić” [nie zastępuje), do 24 miesięcy - okres tzw. „resetu” [2 miesiące] - Praca w dwóch krajach - Art. 13 rozporządzenia 883/2004 * Pułapki pracy w dwóch krajach: praca marginalna, faktyczne niewykonanie pracy. - miejsce opłacania składek ZUS za delegowanych pracowników - podstawa wymiaru składek; odliczenia przy delegowaniu / przy delegacji - podmiot obowiązany do zapłacenia składek w innych państwie UE 4. Obowiązki pracodawców delegujących - O czym należy pamiętać delegując pracowników? - W jakim zakresie dostosowywać umowę z pracownikiem delegowanym do przepisów państwa przyjmującego? - obowiązki pracodawcy delegującego (w tym – informacyjne, administracyjne) - kto pokrywa koszty dojazdu do pracy i zakwaterowania? 5. Delegowanie cudzoziemców – obywateli państw trzecich - jak legalnie oddelegować cudzoziemca z Polski? Legalne zamieszkanie w UE; legalne zatrudnienie w PL; wiza „według Vander Elst”. 6. Sygnaliści [”whistleblowers”] - kim są „sygnaliści”? - jak przygotować się do wdrożenia w firmie dyrektywy 2019/1937 o ochronie praw sygnalistów? Jakie obowiązki od 17 grudnia br. nakłada ta dyrektywa i na kogo? 7. Pytania uczestników. 8. Podsumowanie.

Informacje praktyczne

67. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w czwartek 4 listopada 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w Pracowni wynosi 300 zł netto dla Członków Zwyczajnych i pracowników Członków wspierających oraz 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział w Pracowni bezpłatnie. Zgłoszenia można przesyłać do piątku 28 października 2021 r. przez formularz dostępny tutaj lub mailowo na adres izabela.mastalerz@labourinstitute.eu. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni. Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ