01 lipca, 2014

Do czego służy system SOLVIT?

SOLVIT to darmowy system pomagający w rozwiązywaniu sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE. To system nieformalny, a co za tym idzie działający szybko. W Polsce SOLVIT działa od 2004 roku. SOLVIT to działający od 2002 r., a w Polsce od 2004 r. darmowy oraz nieformalny system wspierający rozwiązywanie sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE, a także Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii. Chodzi tu o problemy związane z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Ministerstwo Gospodarki na swojej stronie internetowej informuje o bardzo wysokiej skuteczności tego narzędzia. Według znajdujących się tam danych, w 2010 roku SOLVIT rozwiązał 90% zgłoszonych spraw. Wśród problemów, jakie mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem opisywanego systemu znajdują się:
  • wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego
  • spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego
  • zawierające element transgraniczny
Podstawą funkcjonowania systemu SOLVIT jest sieć Centrów o tej samej nazwie, które działają we wszystkich państwa członkowskich. Centra te współpracują ze sobą za pośrednictwem internetowej bazy danych. Po przekazaniu zaistniałego problemu do systemu, odpowiednie Centrum – w kraju wnioskodawcy sprawdza je i analizuje. Sprawa trafia następnie do internetowej bazy danych. Centrum SOLVIT w kraju wnioskodawcy i w kraju, w którym wystąpił zgłoszony problem współpracują ze sobą, dążąc do jego rozwiązania, o czym na bieżąco informowany jest wnioskodawca. Czas przewidziany na znalezienie rozwiązania danej sprawy wynosi 10 tygodni. To zdecydowanie szybciej niż formalne procedury. Osoba zgłaszająca problem nie musi akceptować rozwiązania, które zostanie jej zaproponowane. Nie ma też jednak możliwości jego formalnego zakwestionowania. Może za to nadal dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem krajowym lub wnieść formalną skargę do Komisji Europejskiej. Źródło informacji: www.mg.gov.pl AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ