23 listopada, 2015

Dotarliśmy do listu 9. ministrów broniących delegowania

Inicjatywa Mobilności Pracy dotarła do treści dokumentu broniącego delegowania, podpisanego przez kierujących resortami pracy w Polsce, Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Rumunii i Słowacji. Zainicjowana przez nasz kraj koalicja prezentuje w nim odpowiedź na postulaty siedmiu państw członkowskich żądających zmian zasad regulujących delegowanie pracowników, które zagrażają podstawowym wolnościom UE. W treści pisma skierowanego do Marianne Thyssen dziewięciu ministrów stanowczo sprzeciwia się rewizji dyrektywy podstawowej o delegowaniu pracowników. Wskazują, że osiągnięte do tej pory kompromisowe rozwiązania dostatecznie chronią prawa pracowników delegowanych, zachowując przy tym założenia swobody przepływu usług jako fundamentalnej zasady Unii Europejskiej. Państwa członkowskie przywołują przy tym fakt, iż wypracowane rozwiązania są wynikiem długich i trudnych negocjacji oraz wielu ustępstw ze strony poszczególnych krajów. W liście skierowanym do komisarz Thyssen ministrowie pracy przywołują także zapisy rozporządzenia ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Uważają, iż rozporządzenie to zabezpiecza ciągłość i historię ubezpieczeniową pracownika, która pozostaje w jednym kraju, co jest szczególnie istotne w razie konieczności skorzystania z świadczeń socjalnych takich jak emerytura czy renta. Zastosowanie zasady „lex loci laboris” w odniesieniu do pracowników delegowanych oznaczałoby według nich koniec delegowania. Koalicja państw broniących delegowania podkreśla, że podstawowym celem zarówno Komisji Europejskiej jak i państw członkowskich powinno być obecnie zabezpieczenie pełnej i prawidłowej implementacji dyrektywy wdrożeniowej. Pełna treść listu dziewięciu państw broniących delegowania znajduje się tutaj. Prezentowana odpowiedź 9. państw delegujących pracowników za granicę odnosi się do listu z lipca br. do komisarz Marianne Thyssen, w którym ministrowie pracy z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Szwecji żądają zmiany zasad regulujących delegowanie pracowników oraz w sytuacji pracy w dwóch krajach, zarówno w dyrektywie o delegowaniu, jak i w rozporządzeniu o koordynacji ubezpieczeń społecznych (więcej przeczytać można tutaj). Nasze stowarzyszenie interweniowało w tej sprawie u Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. We wrześniu br. roku informowaliśmy o odpowiedzi Podsekretarza Stanu Radosława Mleczki na skierowany przez nasze stowarzyszenie list otwarty, w której zapewnił o podjętych już w tej sprawie działaniach.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ