29 września, 2017

Dr Benio dla Radia Kraków: trudno zbudować kompromis w kwestii pracowników delegowanych

Jesienią dyrektywą o pracownikach delegowanych miał zająć się Parlament Europejski. Planowane zmiany unijnych przepisów zagrażają ok. 300 tys. miejsc pracy. W Radiu Kraków na ten temat rozmawiał dr Marek Benio, wiceprezes IMP.

Jak wyjaśnił dr Benio, na 28 września pierwotnie zaplanowano głosowanie nad projektem rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w Komisji ds. zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Niestety współsprawozdawczynie projektu nie doszły do porozumienia w sprawie kompromisów i głosowanie odłożono na 16 października, co oznacza, że głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się najwcześniej w grudniu. Równolegle trwają prace w Radzie Europejskiej. Tam głosowanie jest przewidziane na koniec października. Prezydencja estońska opracowała nieco lepszy z punktu widzenia polskich interesów zestaw kompromisowych poprawek do projektu rewizji dyrektywy. Równocześnie pojawiła się skrajnie niekorzystna kontrpropozycja Francji.

Głęboki podział polityczny w sprawie delegowania pracowników

Red. Jacek Bańka zapytał, czy to dobrze, że ostateczna decyzja co do kształtu dyrektywy się przeciąga. Zdaniem dra Benio świadczy to przede wszystkim o tym, że jest to bardzo trudne do rozwiązania zagadnienie i że podział polityczny i demograficzny w Unii Europejskiej w tej sprawie jest bardzo głęboki. Bardzo trudno jest tutaj zbudować kompromisowe rozwiązania. Całość rozmowy jest dostępna na stronie Radia Kraków. Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Krakowie. JJ    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ