29 listopada, 2019

Dr Marcin Wojewódka i Pracownicze Plany Kapitałowe na PLD 13 grudnia!

Pracownicze Plany Kapitałowe będą tematem ostatniej w tym roku Pracowni Legalnego Delegowania.

13 grudnia 2019 w Krakowie odbędzie się XLIV Pracownia Legalnego Delegowania. Tym razem warsztaty będą poświęcone tematyce Pracowniczych Planów Kapitałowych w kontekście delegowania pracowników. Praktyczną wiedzę w tym zakresie przekaże uczestnikom współtwórca PPK i najwybitniejszy znawca tej tematyki, dr Marcin Wojewódka. Partnerem XLIV PLD jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Program XLIV Pracowni Legalnego Delegowania

 1. Pracownicze formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
 2. PPK - główne założenia - ogólne zasady PPK - umowy zawierane w ramach PPK - zasilenia w ramach PPK - polityka inwestycyjna w ramach PPK - wycofanie środków z PPK
 3. PPK - z punktu widzenia pracodawcy - procedura tworzenia PPK, terminy - wybór usługodawcy PPK, doświadczenia praktyczne - obowiązki informacyjne i administracyjne, praktyka - PPK a PPE oraz inne formy dodatkowego oszczędzania - podatki i zwolnienia podatkowe - specyfika pracowników delegowanych
 4. PPK - seria pytań i odpowiedzi - rozwiązanie przypadków przesłanych przez uczestników Pracowni - pytania i odpowiedzi

Pytania zadane przed Pracownią

Wciąż można przesyłać do nas (na adres kontakt@inicjatywa.eu) pytania, na które Prowadzący udzieli odpowiedzi podczas PLD. Do tej pory spłynęły poniższe pytania:
 • Komu i kiedy najpóźniej pracodawca musi zaoferować PPK? Czy zleceniobiorcom także? A kontrahentom prowadzącym jednoosobową działalność?
 • Czy wpłaty pracodawcy do PPK odliczamy od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne?
 • Czy wpłaty na PPK stanowią element wynagrodzenia w rozumieniu dyrektywy o pracownikach delegowanych? Czy wliczyć czy odliczyć je od minimalnej stawki płac państwa przyjmującego?
 • Jak wybrać dostawcę usług inwestycyjnych (podmiot zarządzający)? Jakie będą opłaty / koszty PPK?
 • Czy uczestnik PPK może samodzielnie przenieść się do innej instytucji finansowej, niż instytucja wybrana przez jego pracodawcę?
 • Czy zatrudnienie u kilku pracodawców jednocześnie oznacza, że dany pracownik będzie należał do PPK u każdego z nich (i to nawet jeśli PPK będzie prowadzona dla wszystkich pracodawców przez jedną instytucję finansową)?
 • Czy w przypadku powyżej – wpłata powitalna i dopłata roczna należy się tyle razy, w ilu firmach dana osoba pracuje?
 • Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia będą objęte PPK? A zatrudnieni na podstawie umów o dzieło?
 • Jak wygląda proces zgłoszenia nowego pracownika, który miał już PPK u innego pracodawcy?
 • Czy w przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicę, dla których PIT od pierwszego dnia pracy odprowadzany jest na terenie państwa przyjmującego (w danym przypadku – w Holandii / w Niemczech), część składki na PPK opłaconą przez pracodawcę należy doliczyć do dochodu z pracy i opodatkować za granicą, czy też ma być on opodatkowany w Polsce, pomimo że w Polsce pracownik nie osiąga innych przychodów ze stosunku pracy?
 • Czy w okresach, w których dany pracownik przebywał w 2019 r. w zagranicznych podróżach służbowych (nie ubiegano się o poświadczenie dlań dokumentu A1) może on uczestniczyć w PPK? A gdyby chodziło o zleceniobiorcę „w delegacji” (podróż zleceniodawcy, którego umowa przewiduje zwrot świadczeń z tytułu podróży do wysokości wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2013 r.) w tych okresach?
 • Czy płatnik będzie zobowiązany do poboru zaliczek na PIT od dochodu (przychodu) pracowników oddelegowanych, wynikającego z otrzymanych wpłat dokonywanych przez podmiot zatrudniający w ramach PPK oraz odprowadzenia ich w Polsce, czy też podlegają one opodatkowaniu w Państwie oddelegowania, w którym Spółka ma zarejestrowany zakład podatkowy zgodnie z tamtejszymi przepisami?

O Prowadzącym

Dr Marcin Wojewódka jest wiceprezesem Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Jest radcą prawnym, założycielem Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorującym Pion Administracji i Zamówień Publicznych. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. "Pracownicze programy emerytalne jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania"). Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych.

Informacje praktyczne

Pracownia "Pracownicze Plany Kapitałowe a delegowanie pracowników" odbędzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego w Krakowie, w Hotelu Andel's Vienna House przy ul. Pawiej 3 w piątek 13 grudnia w godzinach 11:30-15:30. Opłata za udział w Pracowni wynosi:
 • dla Członków IMP i ich współpracowników: 300 zł netto/os.
 • dla osób spoza IMP: 750 zł netto/os.
 • bezpłatny udział dla pracowników naukowych zainteresowanych tematyką delegowania pracowników oraz dla pracowników administracji publicznej.
Na zgłoszenia czekamy do piątku 6 grudnia. Można je przesyłać na adres kontakt@inicjatywa.eu lub przez formularz dostępny tutaj. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy! Kontakt i pytania ws. PLD: Joanna Jankowska, joanna.jankowska@inicjatywa.eu, tel. 668 681 945. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ