09 listopada, 2021

Dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa jako eksperci w projekcie Synergy

Dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa zostali powołani jako eksperci w projekcie Synergy. Już w maju mieliśmy okazję wysłuchać międzynarodowej konferencji z ich udziałem. Celem projektu jest rozpowszechnianie najlepszych praktyk we wdrażaniu unijnego prawa dotyczącego pracowników delegowanych. Projekt skupia się na 4 obszarach wymagających szczególnych działań edukacyjnych.
  1. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – zajmują się nią głównie kobiety pochodzące ze wschodniej części UE. Ich liczba będzie rosła w związku ze starzeniem się populacji najbardziej zamożnych krajów wspólnoty
  2. Branża budowlana – cechuje się ona szczególnie dużą mobilnością pracowników. Są to głównie mężczyźni, którzy szukają pracy za granicą na własną rękę lub są delegowani przez swoich lokalnych pracodawców
  3. Branża produkcyjna – zagranicznych pracowników o różnym poziomie kwalifikacji potrzebują także przedsiębiorstwa produkcyjne. One również znajdują ich głównie w Europie Wschodniej i Środkowej.
  4. Transport drogowy – istotą tej branży jest mobilność. Kierowcom wysyłanym w trasę, prowadzącym przez wiele krajów, tym bardziej potrzebna jest ochrona przed niesprawiedliwym traktowaniem.
W ramach projektu powstał poradnik pracodawcy objaśniający osiem kroków, które należy przejść, delegując pracownika do innego kraju. Zapraszamy do wysłuchania w linku poniżej. https://www.youtube.com/watch?v=-3HMGd1AImU

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ