14 stycznia, 2016

Dr Marek Benio na seminarium poświęconym wyzwaniom stojącym przed europejską polityką mobilności pracy

Prawa socjalne oraz swoboda przepływu osób i usług będą tematem jutrzejszego seminarium, organizowanego w Brukseli przez czołowe europejskie uniwersytety we Frankfurcie, Wiedniu, Bath i  Södertörn w ramach międzynarodowego projektu TRANSWEL. Do udziału w seminarium w roli eksperta  zaproszono dra Marka Benio, wiceprezesa Inicjatywy Mobilności Pracy. To istotne dla IMP wydarzenie miało odbyć się już w zeszłym roku. Ostatecznie seminarium przeniesiono jednak na połowę stycznia. Prelegenci odniosą się do obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych oraz przyszłych wyzwań. Polskie doświadczenia i punkt widzenia, zaprezentowane przez dra Benio, będą ważnym punktem dyskusji.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ