07 września, 2022

ELMI w Berlinie na 25th International Metropolis Conference

Dr Marek Benio w dyskusji warsztatu pt. Who cares?

ELMI jest w Berlinie na 25th International Metropolis Conference poświęconej w całości migracji. Warsztat pt. Who cares? zdominowała dyskusja o pracownikach z Ukrainy, którzy wbrew prawu europejskiemu są cofani z granicy polsko niemieckiej. W dyskusji dr Marek Benio zaproponował ścieżkę stopniowego ograniczania szarej strefy w usługach opieki domowej w Niemczech. Pracownicy delegowani z państw trzecich nie są oczywiście migrantami lecz pracownikami mobilnymi. Ale trudność w odróżnieniu tych dwóch statusów leży u podstaw deportacji ukraińskich pracowników delegowanych z Polski.

Tematyka Międzynarodowej Konferencji Metropolii Berlin 2022

Wpływ wielu kryzysów na migrację i mobilność, wraz z rozwojem technologicznym i przyszłością pracy, zmianami klimatycznymi i skutkami dla migracji oraz warunkami niezbędnymi dla sprawiedliwej migracji, będą kluczowymi tematami 25th International Metropolis Conference. Od 4 do 9 września 2022 r. eksperci, decydenci, badacze, praktycy i liderzy biznesu połączą wiele perspektyw, spostrzeżeń i dowodów dotyczących migracji, integracji, integracji i różnorodności.

Celem jest ułatwienie wymiany wiedzy na temat tego, w jaki sposób takie procesy mogą być odporne i odporne na przyszłość, w tym skupienie się na rynku pracy, oraz rozważenie warunków, które zapewnią sprawiedliwą migrację.

Głównym celem jest generowanie międzysektorowych dyskusji i spostrzeżeń, które pomogą uczestnikom w podejmowaniu decyzji, wesprą ich w codziennej pracy i wzmocnią społeczeństwa w radzeniu sobie z migracją i jej konsekwencjami.

Więcej informacji o konferencji na stronie https://www.imcb22.com/

 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ