14 sierpnia, 2013

Francja: stop dla dumpingu socjalnego, tak dla odpowiedzialności solidarnej

Tematyka prac nad dyrektywą od czasu do czasu pojawia się również w mediach francuskich. IMP zbadała tamtejsze nastroje wobec nowej dyrektywy. Francuski dziennik „Le Figaro” powołał się na raport parlamentu z maja 2013 ujawniający nadużycia związane z delegowaniem w ramach Unii Europejskiej. Są to między innymi: dumping socjalny, nieuczciwa konkurencja czy współczesne niewolnictwo. Gazeta nazwała dyrektywę wdrożeniową „uświęcającą te praktyki”, zaś kontrole – nieskutecznymi. Ostrzeżenie przed dumpingiem socjalnym, pojawia się też w innym francuskim medium – portalu Geopolintel. Opublikowano tam wywiad z Gille Letort – sekretarzem federalnym ds. międzynarodowych we francuskiej Federacji Pracowników Budownictwa krajowej organizacji związków zawodowych CGT (FNSCBA-CGT). Związek ten, w grudniu 2012 roku był organizatorem konferencji poświęconej delegowaniu pracowników budownictwa do Francji oraz praktycznemu zastosowaniu dyrektywy.  Przykład sektora budowlanego podaje także regionalne pismo internetowe „Lyon Capitale”. Zamieszczony tam artykuł wskazuje na hipokryzję głównych aktorów sektora budowlanego, którzy w największym stopniu korzystają z taniej siły roboczej (pracowników delegowanych), lecz oficjalnie odcinają się od tych praktyk. Niezależne pismo internetowe „Metis” opublikowało z kolei rozmowę z Fabienne Muller, wykładowcą w Instytucie Pracy na Uniwersytecie w Strasburgu, która negatywnie odniosła się do skreślenia odpowiedzialności solidarnej w raporcie przedstawionym przez poseł Danutę Jazłowiecką. Negatywną opinię na temat raportu polskiej europosłanki wyraził również portal Novethic. Propozycja poseł Jazłowieckiej, pozbawiająca inspektorów pracy niezwykle szerokich uprawnień kontrolnych określona została jako „promująca wykorzystywanie pracowników”. Internetowe pismo Politis.fr poinformowało, że ilość delegowanych pracowników we Francji zwiększyła się czterokrotnie. Magazyn zasugerował silny lobbing ze strony przedsiębiorstw – o czym świadczyć ma fakt, że od 15 lat, mimo wielu kontrowersji, nie zmieniano treści dyrektywy. Inny francuski portal – EurActiv.fr opisał głosowanie w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jako trudne i siejące niezgodę pomiędzy europosłami. Różnica zdań pomiędzy krajami Europy Zachodniej oraz Wschodniej opisana została też we francuskim dzienniku „La Croix”. Tematyka nowej dyrektywy jest za zachodnią granicą znacznie mniej popularna niż w Polsce i nie wzbudza aż tylu emocji. Francuskie media negatywnie oceniają dyrektywę wdrożeniową w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE. Najczęściej krytyce poddawane jest zagrożenie dumpingu socjalnego płynące z dyrektywy oraz ryzyko wykorzystywania pracowników.    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ