24 maja, 2013

Głosowanie w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przesunięte

Kluczowe głosowanie nad projektem dyrektywy wdrożeniowej w zakresie delegowania zostało przeniesione na 20 czerwca 2013 r. Głosowanie w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych to jeden z najważniejszych etapów prac nad dyrektywą. Wypracowanie kompromisu w wiodącej komisji parlamentarnej przekłada się bowiem na głosowanie na sesji plenarnej, gdzie nad projektem głosują już wszyscy posłowie. Korzystne dla Polski i rozwoju delegowania pracowników opinie na temat projektu dyrektywy wdrożeniowej zostały przegłosowane już w Komisji ds. Rynku Wewnętrznego (IMCO) oraz Komisji Prawnej (JURI). Kolejne ważne decyzje miały zapaść w Parlamencie Europejskim 30 maja, termin głosowania został jednak przesunięty na 20 czerwca. Główny sprawozdawca dyrektywy, pani poseł Danuta Jazłowiecka spotyka się ze sprawozdawcami cieniami, odpowiedzialnymi za prace nad dyrektywą wdrożeniową w imieniu grup politycznych. Prace te polegają głównie na omawianiu szczegółowo kolejnych artykułów, analizie stanowisk każdej z grup politycznych i komentowaniu proponowanych kompromisów. 29 maja podczas posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Danuta Jazłowiecka podsumuje pracę nad kompromisami.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ