17 czerwca, 2021

Granice delegowania pracowników – rok po rewizji dyrektywy. Zapraszamy na Posting Lab!

62. Posting Lab - warsztaty online

Czerwcowy Posting Lab będzie poświęcony pierwszej rocznicy zrewidowanej Dyrektywy, ale nie zabraknie także aktualności dotyczących pracy zdalnej, skutków spodziewanego odwołania stanu zagrożenia epidemicznego oraz wpływu Polskiego Ładu na świadczenie usług transgranicznych. Warsztaty poprowadzą dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Granice delegowania pracowników – rok po rewizji dyrektywy

Program: Część I. Pierwsza rocznica zrewidowanej Dyrektywy o delegowaniu 2018/957 „za progiem” – jak się do niej przygotować? a) Delegowanie „długoterminowe” - powyżej 12/18 miesięcy: - jak, kiedy i do kogo notyfikować przedłużenie okresu delegowania? - jak umotywować przedłużenie okresu delegowania? - czy notyfikacja jest konieczna dla nowo przyjmowanych pracowników? - czy i jak zmienić warunki zatrudnienia w umowie z pracownikiem lub w aneksie o delegowaniu? Jak wypełnić obowiązek informowania pracownika o warunkach zatrudnienia w ramach delegowania długoterminowego? - czy przed 30 lipca 2021 trzeba „zmieniać” ubezpieczenie pracowników oddelegowanych do Niemiec, Francji, krajów Beneluksu i Austrii? Delegowanie pracowników (prawo pracy) a A1 (zabezpieczenia społeczne) – zasygnalizowanie tematu i zapowiedź odrębnej Pracowni na temat odpowiedzialności za nieprawidłowe ubezpieczenie społeczne w Niemczech. b) Warunki zatrudnienia po 30 lipca 2021 - jak poruszać się w gąszczu układów zbiorowych w państwach przyjmujących? Czy coś w tym zakresie zmieni się przed / po 30 lipca 2021? - „wynagrodzenie” po 30 lipca 2021. Część II. Aktualności Przekraczanie granic „po nowemu” oraz weryfikacja legalności pobytu i pracy cudzoziemców a) jak działają i dla kogo będą nowe certyfikaty COVID – tzw. paszporty szczepionkowe? b) fikcja przedłużania ważności zezwoleń na pracę / oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy / wiz krajowych etc. przestanie obowiązywać 30 dni od odwołania stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemicznego – jak się do tego przygotować? Część III. Projektowane nowości legislacyjne a) (Nowy) Polski Ład 2022 – jak wpłynie na usługodawców świadczących usługi w innych państwach członkowskich? b) projekt zmiany KP dot. pracy zdalnej: - jakie koszty pracodawca będzie musiał zwrócić pracownikowi? - kontrola i bezpieczeństwo w ramach pracy zdalnej? - czy pracownik lub pracodawca będzie mógł wymusić pracę zdalną? c) projekty zmian dot. uregulowania pracy obywateli państw trzecich (dokumenty wymagane od kandydatów / pracowników będących obywatelami państw trzecich). Prowadzący: dr Marek Benio oraz dr Marcin Kiełbasa.  

Informacje praktyczne

62. Posting Lab odbędzie się za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom w środę 30 czerwca 2021 r. w godzinach 11:00-14:00. Koszt udziału w wynosi 300 zł netto dla Członków Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (oraz ich współpracowników) i 750 zł netto dla osób spoza stowarzyszenia. Pracownicy naukowi zainteresowani tematyką delegowania pracowników oraz pracownicy administracji publicznej mogą wziąć udział bezpłatnie. Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca. Można je przesyłać bezpośrednio na adres mailowy kontakt@inicjatywa.eu lub przez formularz dostępny tutaj. Na ten adres mailowy można także wysyłać pytania do Prowadzących. Będą one miały pierwszeństwo przed tymi zadanymi podczas Pracowni.   Zapraszamy!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ