04 lutego, 2015

III EKMP: Polskie usługi w rozdartej Europie

Naruszanie przez państwa członkowskie prawa unijnego, dyskryminowanie polskich firm usługowych przez zagraniczne instytucje kontrolne, zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczące rewizji dyrektywy 96/71, problemy z implementacją dyrektywy wdrożeniowej. Wydarzenia ubiegłego roku nie napawają polskich eksporterów usług optymizmem. Jak radzić sobie ze wzrastającą niepewnością w branży delegowania w rozdartej Europie, dowiedzą się uczestnicy III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, już w kwietniu. Inicjatywa Mobilności Pracy – główny organizator Kongresu, przez cały rok na bieżąco podejmuje realne działania i alarmuje o problemach, z którymi spotykają się przedsiębiorcy delegujący pracowników w ramach świadczenia usług. Nie pozostając biernymi wobec bieżących wyzwań, już po raz trzeci zorganizujemy największe w Europie wydarzenie poświęcone w całości tematyce eksportu usług i delegowania pracowników. Trzeci Kongres będzie największym ze wszystkich dotychczas zorganizowanych. Naszymi prelegentami będą najważniejsi unijni i polscy urzędnicy, politycy i decydenci. Jego uczestnicy zyskają jedyną szansę, aby uzyskać rzetelne i pewne informacje "z samego źródła" w najtrudniejszych, ale i kluczowych dla funkcjonowania ich przedsiębiorstw obszarach. Podobnie jak w poprzednich latach, Kongres przyjmie formułę wydarzenia dwudniowego, które obejmie panele dyskusyjne, prelekcje eksperckie i praktyczne warsztaty z prawidłowego wnioskowania i uzyskiwania formularzy A1. Informacje o dacie i dokładnym miejscu wydarzenia przedstawimy w ciągu najbliższych dni. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz do kontaktu z organizatorami.   AZ/SC

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ