10 maja, 2017

IMP na konferencji ‘Intra-EU posting – costs and benefits’ w Leuven

28 kwietnia 2017 r. w Leuven (Belgia) odbyła się konferencja ‘Intra-EU posting – costs and benefits’. Ze strony IMP wzięli w niej udział Stefan Schwarz i dr Marek Benio, którzy wygłosili wspólne wystąpienie. Gospodarzami konferencji byli prof. Jozef Pacolet i Frederic de Wispelaere, którzy przedstawili wyniki nowych badań pokazujących  wpływ delegowania pracowników na belgijski sektor budowlany. To bardzo ważne badania, które mogą wpłynąć na zmianę postrzegania delegowania w państwach przyjmujących. Z jednej strony badania potwierdziły wysoki, aż 25-procentowy udział pracowników delegowanych w belgijskim sektorze budowlanym. Warto podkreślić, że sektor budowlany jest wyjątkowy pod tym względem. Udział pracowników delegowanych w całym rynku pracy jest znacznie niższy. Z drugiej strony obecność pracowników delegowanych nie przekłada się na wyższe bezrobocie. Badania nie potwierdziły tzw. efektu wypierania lokalnych firm czy lokalnych pracowników, choć Autorzy zastrzegają, że takie przypadki mogły mieć miejsce. To potwierdza przypuszczenie, że zagraniczne firmy usługowe w sektorze budowlanym (w szczególności z Polski) wypełniają lukę w belgijskich zasobach pracy, a nie konkurują wyłącznie niższą ceną. Najważniejszym z naszego punktu widzenia jest jednak informacja, że 40% pracowników zagranicznych w sektorze budowlanym to samozatrudnieni. Ich w ogóle nie dotyczy dyrektywa ani przepisy o minimalnym wynagrodzeniu. O ile ta pierwsza liczba 25% zrobiła ogromne wrażenie na innych prelegentach, którzy o niej pamiętali, o tyle ta druga – 40% samozatrudnionych przeszła bez większego echa.  To niestety pokazuje, że badania będą wykorzystywane wybiórczo – tak jak Komisja wykorzystała badania tego samego zespołu do podparcia oceny skutków rewizji ukierunkowanej dyrektywy podstawowej. Przesłanki rewizji w imieniu Komisji Europejskiej przedstawił Frederico Pancaldi, współautor oceny skutków rewizji dyrektywy (Impact Assessment). Większość uczestników przyjęło mniej obiektywną perspektywę - ochrony rynków pracy państw przyjmujących. Co ciekawe, czynili to wbrew wysoce niejednoznacznym wynikom badań HIVA. Philippe De Backer, sekretarz stanu w belgijskim rządzie, odpowiedzialny za ściganie nadużyć socjalnych (social fraud), zapowiedział uruchomienie nowego programu dotacji do składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 605 mln euro, dzięki którym belgijskie firmy budowlane będą mogły „złapać oddech”. Tymczasem Frederic de Wespelaere na konferencji think tanków 31 stycznia w Parlamencie Europejskim wygłosił tezę, że źródłem dumpingu socjalnego są wszelkiego rodzaju dotacje do zatrudnienia, ponieważ zaniżają rynkową wartość pracy. Stefan Schwarz i dr Marek Benio zostali poproszeni o przedstawienie stanowiska IMP. Przedstawiciele naszego stowarzyszenia wspomnieli o słynnym już raporcie Tresor-Eco francuskich ministerstw skarbu i gospodarki, który wykazał, że koszty zatrudnienia pracowników francuskich i pracowników delegowanych z Hiszpanii, Polski, Portugalii i Rumunii są porównywalne. Już ten raport pokazywał inny obraz niż przedstawiła Komisja w ocenie skutków regulacji. Przedstawiciele IMP uchylili założenie przyjęte we francuskich badaniach, że koszty transgraniczne wynoszą 100 euro miesięcznie. Zamiast tego zastosowali wyniki badań dra Benio pokazujących, że pozapłacowe koszty transgraniczne wynoszą aż 29% całkowitego kosztu pracy. Po urealnieniu pozapłacowych transgranicznych kosztów pracy okazało się, że pracownicy delegowani w żadnym wypadku nie będą tańsi od lokalnych. Wszystkie materiały udostępnione przez prelegentów można znaleźć tutaj. MB/WG O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>      

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ