27 lutego, 2017

IMP partnerem merytorycznym w unijnym projekcie

23 lutego IMP wzięła udział w spotkaniu inaugurującym unijny projekt. Jego tematem jest „Przeciwdziałanie problemom w dziedzinie delegowania pracowników poprzez współpracę partnerów społecznych z sektora publicznego”. Koordynatorem i głównym partnerem projektu jest Związek zawodowy pracowników administracji miasta Madryt. Dlatego spotkanie odbyło się w stolicy Hiszpanii. Dr Marek Benio reprezentował na nim IMP:
„To jeden z nielicznych projektów poświęconych delegowaniu pracowników, w którym mamy tak różnorodnych partnerów. Nie chodzi tylko o uczestników ze starych, nowych i przyszłych państw członkowskich UE, ale o to, że udział biorą związkowcy, przedsiębiorcy, administracja, organizacje społeczne oraz przedstawiciele nauki. To tygiel rozmaitych punktów widzenia, co szczególnie cenimy w IMP.”
Większość uczestników projektu reprezentuje związki zawodowe; są to przedstawiciele państw Europy Środkowej i państw bałkańskich, w tym głównie z państw kandydujących. Wśród organizacji znalazły się także hiszpańska organizacja pozarządowa promująca zatrudnienie i, podobnie jak IMP, skupiająca przedstawicieli biznesu i nauki, macedońska organizacja pracodawców oraz madrycki uniwersytet nauczania na odległość UDIMA. Spośród organizacji związkowych: OPZZ, hiszpańskie, albańskie, bułgarskie, rumuńskie i serbskie związki zawodowe pracowników administracji, czarnogórski związek zawodowy pracowników służby zdrowia oraz brytyjska Generalna Federacja Związków Zawodowych. Celem projektu jest zbadanie trudności w monitorowaniu i transpozycji Dyrektywy wdrożeniowej oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności partnerów społecznych w tym zakresie oraz analiza wykorzystania systemu IMI w wymianie informacji o pracownikach delegowanych. Projekt potrwa do września 2018. Efektem będzie powstanie strony internetowej, akcje w mediach społecznościowych oraz clipy video informujące o delegowaniu. Inicjatywa Mobilności Pracy bierze udział w projekcie jako ekspert merytoryczny. Wcześniej o projekcie pisaliśmy tutaj. WG

 O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku stara się łączyć środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług. 

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ