07 lipca, 2016

IMP przyłącza się do akcji europejskich organizacji przeciw nowelizacji dyrektywy

Nie ustajemy w naszych wysiłkach nawoływania europejskich polityków do merytorycznej dyskusji w sprawie zmian w dyrektywie dot. delegowania pracowników. Inicjatywa przyłączyła się do ogólnoeuropejskiej akcji do której przyłączyły się organizacje pozarządowe z całej Europy. Polega ona na wysyłaniu Komisji Europejskiej apeli o wycofanie się z projektu zmiany dyrektywy i uszanowanie woli parlamentów narodowych 11 państw członkowskich, które uruchamiając procedurę "żółtej kartki" wyraziły swój sprzeciw przeciwko projektowi Komisji. Chcemy zwrócić uwagę Komisarz Thyssen, Komisarz Bieńkowskiej i Komisarza Dombrovskisa na kwestie związane z zaproponowanymi przez KE zmianami dotyczącymi pracowników delegowanych. Listy wysyłane przez organizacje pozarządowe z całej Europy są jednym z elementów akcji, która ma ona na celu skłonienie Komisji Europejskiej do baczniejszego przyjrzenia się argumentom, przedstawionym przez Państwa Członkowskie w uzasadnionych opiniach, przekazanych przez parlamenty narodowe. Dzięki tej akcji, organizacje starają się zabrać głos w kwestii proponowanych zmian w dyrektywie, gdyż Komisja zaniechała przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym przedmiocie. Staramy się by jak najwięcej organizacji przyłączyło się do przedsięwzięcia, każdego dnia przekonując i mobilizując kolejne. Mamy nadzieję, że tego typu akcje pomogą w walce z populistycznymi i sprzecznymi z faktami działaniami, których jedynym celem jest próba poprawienia nastrojów części opinii publicznej bogatych państw Unii kosztem setek tysięcy pracowników i ich pracodawców.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ