22 września, 2014

Inicjatywa na forum w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

Stefan Schwarz oraz dr Marek Benio z Inicjatywy Mobilności Pracy wystąpili w roli prelegentów na ostatnim spotkaniu z cyklu Forum Polskich Przedsiębiorców. Tematem przewodnim spotkania były problemy związane z interpretacją przepisów regulujących delegowanie pracowników. Wydarzenie było okazją do pochylenia się nad zapisami nowej dyrektywy 2014/67/UE i wywołanej nią kolizji prawnej w relacji z interpretacją niektórych zapisów rozporządzeń 883/2004 i 987/2009. Przedstawiciele Inicjatywy wygłosili prelekcje poruszające problem nieprawidłowego rozumienia prawa. Inspiracją był cytat z wypowiedzi prof. Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
„Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem kluczowym jest funkcja i cel przepisu, a nie jego dosłowne brzmienie. (…) Prawa nie czyta się już dosłownie, lecz zawsze zakładając jego racjonalność i dążenie do określonego celu. Nie litera jest najważniejsza, ale to, czemu norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana.”
Dr Marek Benio poruszył ponadto problem omawiany wcześniej z naszymi członkami podczas spotkań w ramach Pracowni Legalnego Delegowania, którym jest problem właściwej wykładni pojęcia „zastępowanie” z art. 12 rozporządzenia 883/2004. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii z inicjatywy Konsula Stanisława Hebdy przy współpracy z Skanska S.A. i nieocenionym wsparciu naszych członków Marii Legutko, Barbary Kowal oraz Anny Wiśniewskiej: Zaproszenie dla Stefana Schwarza Zaproszenie dla dra Marka Benio Przedsięwzięcie swoimi wystąpieniami wsparły również przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Anna Siwiecka - Naczelnik Departamentu Ubezpieczeń i Składek w prelekcji na temat ubezpieczeń społecznych polskich pracowników delegowanych do realizacji usług w Niemczech oraz Aneta Pochylska - Główny Specjalista, Departament Rent Zagranicznych w prelekcji o zagadnieniach związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi w świetle obowiązującego prawa. marek benio Aneta Pochylska konsulat rp kolonia Anna Siwiecka stanislaw hebda AZ źródło zdjęć: kolonia.trade.gov.pl

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ