20 czerwca, 2016

Inicjatywa w Brukseli: spotkanie Swedish Society for Politics and Business na temat delegowania

15 czerwca w Brukseli dr Marek Benio, Wiceprezes IMP, uczestniczył w zorganizowanym przez Swedish Society for Politics and Business (SPN) spotkaniu kryzysowym "New rules for posted workers - Better protection of workers or the end of posting?" Na spotkaniu obecni byli m.in. przedstawiciele Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz organizacji pozarządowych. Tematem była propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ze względu na uruchomioną przez 11 państw procedurę żółtej kartki oraz spór pomiędzy poszczególnymi państwami i ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim, propozycja ta już obecnie jest najbardziej kontrowersyjnym projektem ustawodawczym uruchomionym przez Komisję w tym roku i jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii UE. W celu omówienia tej kwestii, SPN zorganizowało seminarium, na którym w roli panelistów wystąpili: Inge Bernaerts z gabinetu Komisarz Thyssen, Martina Dlabajová MEP, sprawozdawca cień z ramienia ALDE, Danuta Jazłowiecka MEP, EPP, Sverker Rudeberg, przedstawiciel Confederation of Swedish Enterprise i Stephan Agger, przedstawiciel departamentu międzynarodowego duńskiej Organizacji Pracy. Paneliści przedstawiali stanowiska na temat propozycji oraz wiążące się z nią szanse i zagrożenia. Poruszono między innymi problem ryzyka drastycznego zwiększenia kosztów delegowania, wiążącego się z ograniczeniem swobody świadczenia usług transgranicznych. "Seminarium było bardzo merytorycznym spotkaniem ekspertów w dziedzinie delegowania pracowników z różnych państw członkowskich i środowisk. Propozycja Komisji została poddana dokładnej analizie i dyskusji, co pozwoliło uczestnikom dostrzec przewidywane konsekwencje, w tym szereg realnych i poważnych zagrożeń dla rynku wewnętrznego." - podsumowuje spotkanie dr Marek Benio. Od ogłoszenia propozycji nowelizacji dyrektywy w dniu 8 marca, Komisja nie podjęła jeszcze wielostronnej dyskusji na temat swojego kontrowersyjnego pomysłu. Żółta kartka stanowi oczywisty sygnał sprzeciwu jednej trzeciej państw członkowskich Unii. Komisarz Marianne Thyssen na razie zobowiązała się przyjrzeć zawartym w uzasadnionych opiniach ostrzeżeniom. Zgodnie z zapowiedziami, odpowiedzi można spodziewać się najwcześniej w połowie lipca.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ